Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Vinnere av DOGA-merket

NAVN PÅ PROSJEKT: Dittforslag.no - innspill til Arbeiderpartiets partiprogram

NAVN PÅ OPPDRAGSGIVER(E): Arbeiderpartiet

NAVN PÅ UTØVER(E): Netlife

Fagdisiplin: Visuell kommunikasjon, interaksjonsdesign

Skjema- hjelp til innhold. Illustrasjon: Dittforslag.no

Gode forslag mottas med takk

I forbindelse med at Arbeiderpartiet skulle utvikle nytt partiprogram, ønsket de forslag, ideer og erfaringer fra vanlige folk – ikke bare fra politikere og eksperter. Netlife ble invitert til å lage en enkel og brukervennlig løsning hvor folk kan sende inn, dele og stemme på forslag til Arbeiderpartiets partiprogram.

Takk for ditt bidrag. Illustrasjon: Dittforslag.no.
Stem på forslag. Illustrasjon: Dittforslag.no

Juryuttalelse

Dittforslag.no er et flott eksempel på hvordan interaksjonsdesign kan brukes til å stimulere folk til å delta i demokratiske prosesser. Løsningen har potensielt stor samfunnsmessig betydning, fordi den reduserer avstanden mellom politikere og innbyggere, og kan tjene som inspirasjon for andre partier som ønsker å løfte frem politikken sin og komme i kontakt med velgerne. Tjenesten er også superenkel å ta i bruk, visuelt tiltalende og leder brukeren gjennom prosessen på en konstruktiv og dialogorientert måte, der brukeren selv må reflektere over sine standpunkter på vei frem til forslag. Dette er veldig godt håndverk både når det gjelder selve interaksjonsdesignen og hvordan man bruker språket til å skape dialog fremfor å instruere.

Involverte i prosjektet

Jørgen Blindheim, Netlife Research AS, design

Ida Aalen, Netlife Research AS (2016), interaksjonsdesign

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med:

  • Thea Mehl
    Seniorrådgiver | Satsingsområdene priser og internasjonal profilering og satsingsområde offentlig system- og tjenesteinnovasjon