Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Vinnere av DOGA-merket

Oppdragsgiver: Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Utøver: EGGS Design

Skisse/figurer for læringsreisen

Foto: EGGS Design

Bedre hjelp ved samlivsbrudd

Alle samlivsbrudd er forskjellige og krever ulike løsninger, ikke minst med tanke på barna. Ett av virkemidlene i familiekonflikter er mekling, og Bufdir brukte derfor tjenestedesign for å utvikle en differensiert meklingstjeneste: ett for samlivsbrudd med høyt konfliktnivå og ett for dem med lavt konfliktnivå. 

Sideoppslag: «Ulike løp»
Skisse «Trafikkregler»
Foto: EGGS Design

Juryens uttalelse

Dette er et fantastisk flott prosjekt! Det er jo ikke slik at folk går rundt og vet hvordan de skal skille seg uten at barna blir skadet, og det at Bufdir tilbyr et differensiert meklingsforløp, kan potensielt redde både foreldre og barn fra varige sår. Prosessen har vært svært grundig, både med tanke på opplæring av ansatte og kursholdere og med tanke på den konkrete løsningen familiene skal benytte seg av. 

Tjenesten er pilotert i 2016 og 2017, og resultatene viser en markert bedring i hvor mange familier som benyttet seg av tiltak knyttet til opplegget. Blant annet fulgte 65 prosent mer enn én økt med veiledning, mot landsgjennomsnittet på 45 prosent, og hele 40 prosent av familier med høyt konfliktnivå kom frem til gjensidige avtaler, mot 32 prosent tidligere. Dette viser nok en gang hvilken virkningsfull tilnærming tjenestedesign kan være når det gjelder å utforme tjenester som faktisk virker. 

Vi vil også benytte anledningen til å hedre Bufdir for den gode tradisjonen de allerede har etablert når det gjelder å bruke tjenestedesign for å forbedre tjenestene sine. 

Prosjektgruppe

Åshild Herdlevær, Eggs Design, tjenestedesigner

Åshild Stav, Eggs Design, tjenestedesign

Paal Holter, Eggs Design, digital designer

Marte Grevsgard, Eggs Design, tjenestedesigner

Ingvill Hoffart, Eggs Design, tjenestedesigner

Annie Feddersen Hjelmervik, Eggs Design, tjenestedesigner

Hilde Kåstad, Bufetat, delprosjektleder internt for minikurs og opplæring

Reidun Lauvstad, Bufdir, prosjekteier og deltaker

Harald Nilssen, Bufetat, prosjektdeltaker

Lars Fremstad, Bufdir, hovedprosjektleder

Wenche Mobråten, Bufdir, prosjekteier

Marthe Hagberg, Bufdir, prosjektdeltaker

Hege Dimmen Lunder, Bufdir, prosjektdeltaker

Lena Holm Berndtsson, Bufetat, delprosjektleder digital mekling

Taran Steen, Making Waves, digital designer på digital avtalemal

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med:

  • Thea Mehl
    Seniorrådgiver | Satsingsområdene priser og internasjonal profilering og satsingsområde offentlig system- og tjenesteinnovasjon