Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

DOGA-merket for design og arkitektur

Flere søknader og bredere deltakelse i DOGA-merket

DOGA-merket befester sin stilling som den viktigste tverrfaglige prisen innen design og arkitektur i Norge, noe årets bunke av søknader bekrefter. Antallet innsendte arbeider stiger med hele 69 prosent fra fjoråret. Det er økning i så å si alle kategorier, og det er også en større geografisk spredning på deltakerne enn tidligere. Vi gleder oss også over å se at vi har en økning i antall innsendte arbeider i nykommer-kategorien, med en spesielt stor vekst innen tjenestedesign.

Faglig engasjement og gode diskusjoner

Det er med andre ord ingen liten eller lett jobb juryen nå skal i gang med, men det virker ikke som om det er avskrekkende på noen som helst måte. Tvert imot. Stemningen var  i alle fall upåklagelig da jurymedlemmene møttes, og praten satt løst.

Etter en kort innledning fra DOGA om jurysystem og vurderingskriterier holdt juryleder Jan Erik Rossow fra Vill Urbanisme et innlegg om prisens formål. Han fremhevet tverrfaglighet, bærekraft og designledelse som sentrale vurderingskriterier i tillegg til de fagspesifikke kriteriene.

Flere søknader og bredere deltakelse i DOGA-merket, sier jurygeneral Jan Erik Rossow.
Største søknadsbunken på årevis, uttaler juryleder for DOGA-merket 2019, Jan Erik Rossow

Bærekraft blir mer vektlagt

Spesielt bærekraft blir mer vektlagt i år enn tidligere år, noe som kanskje ikke er overraskende sett i lys av klima- og miljøutfordringene det begynner å bli uomtvistelig at vi står overfor. Her kan design og arkitektur bidra til at vi får bedre og smartere løsninger, blant annet ved å tilrettelegge for en mer sirkulær produksjon av varer og tjenester og bedre energi- og ressursutnyttelse.

Innovasjon og tverrfaglighet

I DOGA-merkets statutter kan man lese at «DOGA-merket for design og arkitektur hedrer samarbeidet mellom oppdragsgiver og fagutøver som viser vellykket bruk av design og arkitektur for løsninger som tilfører verdi i sosial, miljømessig og økonomisk forstand». I klartekst betyr dette at DOGA-merket skal stimulere til gode prosesser preget av tverrfaglighet, innovasjon og helhetlig designledelse.

At oppdragsgiveren er nevnt som en likeverdig part i vurderingen, er en viktig dimensjon ved DOGA-merket. Det innebærer at vinnerbidragene har et kommersielt og verdiskapende aspekt ved seg i tillegg til at de oppfyller de faglige kriteriene.

DOGA-merket er mer enn en heder og ære. Det er et konkret verktøy for å stimulere til innovasjon og tverrfaglighet i den omstillingen Norge og verden står overfor, og for å synliggjøre den viktige og sentrale rollen fagfeltene design og arkitektur kan bidra med i den sammenheng.

Jan Erik Rossow

Juryleder for DOGA-merket 2019

Hektisk høst på programmet for jurymedlemmene

Nå står en hektisk høst på programmet for jurymedlemmene. Først skal de vurdere bidragene digitalt hver for seg, før de trer sammen i fagjuryer for å bestemme hvilke bidrag som skal videre til neste runde. Deretter blir de gjenværende bidragene vurdert av en tverrfaglig jury som innstiller kandidater til merket. Basert på vinnerbidragene avgjør hovedjuryen hvem som skal få årets DOGA Hedersmerke.

Vinnerne blir annonsert på DOGA-dagen 22. januar 2020.

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med:

  • Thea Mehl
    Seniorrådgiver | Satsingsområdene priser og internasjonal profilering og satsingsområde offentlig system- og tjenesteinnovasjon
  • Cathrine Foss DOGA
    Cathrine Foss
    Prosjektleder DOGA-merket | Satsingsområde priser og internasjonal profilering