Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

DOGA-merket for design og arkitektur

Den prestisjetunge utmerkelsen blir delt ut til Laerdal Medical, Helseutvalget og Exero Technologies med designpartnere torsdag ettermiddag på DOGA-dagen 2019 i Oslo.

– DOGA-merket løfter frem de beste prosjektene der design og arkitektur har bidratt til innovasjon og verdiskaping. Her ligger det mye samfunnsnyttig nyskaping til læring og inspirasjon for andre, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i Design og arkitektur Norge (DOGA), påpeker at DOGA-merket er en av de mest prestisjefulle norske prisene som deles ut til design- og arkitekturprosjekter.

– Vi bruker om lag 65 000 kroner i helseutgifter per innbygger i Norge. Det er avgjørende at tiltakene som settes i gang faktisk virker, og derfor får metodikk fra design og arkitektur en stadig viktigere rolle å spille i utviklingen av gode helsetjenester. Jeg synes det er gledelig å kunne løfte fram tre veldig spennende prosjekter fra denne sektoren, sier han.

Applikasjon vist på nettbrett og smarttelefon
Laerdal Medical får DOGA-merket for design og arkitektur for sitt nye opplæringsprogram for hjerte- og lungeredning.
Foto: Phuong Helen Nguyen

Kobler app og dukke

Én av 20 vil i løpet av livet være i en situasjon der de trenger ferdigheter innen hjerte- og lungeredning, ifølge Laerdal Medical. I slike liv-eller-død-situasjoner er det for sent å google seg fram til hvordan man skal opptre.

Juryen er imponert over CPR Race, og påpeker at samarbeidet med British Heart Foundation (BHF) og American Heart Association (AHA) betyr at konseptet har et betydelig kommersielt potensial:

«Det er smart og innsiktsfullt å øke motivasjonen for å lære livredning ved å introdusere gamification i koblingen mellom en app og en dukke. CPR Race følger i sporene til andre løsninger fra Laerdal Medical, som kjennetegnes ved smart bruk av designmetodikk,» heter det i juryens kjennelse.

Laerdal Medical har en målsetning om at en halv million flere liv skal reddes på verdensbasis årlig.

Exero Technologies og EGGS design får DOGA-merket for design og arkitektur for utviklingen av «Spike» – et aktivitetshjelpemiddel for folk med funksjonsnedsettelser.
Exero Technologies og EGGS design får DOGA-merket for design og arkitektur for utviklingen av «Spike» – et aktivitetshjelpemiddel for folk med funksjonsnedsettelser.
Foto: Lasse Farstad

Får funksjonsnedsatte i aktivitet

Rigide og stigmatiserende hjelpemidler er en del av hverdagen for mange nordmenn med funksjonsnedsettelser. Derfor har Exero Technologies i samarbeid med EGGS design utviklet Spike, et aktivitetshjelpemiddel for personer som sitter i rullestol. Omfattende brukertesting og satsing på estetiske kvaliteter har gitt et produkt som utfordrer den tradisjonelle hjelpemiddeltankegangen.

«Her oppheves skillet mellom hjelpemiddel og sportsutstyr på en elegant og formsikker måte, og det hintes faktisk også om andre brukergrupper enn funksjonsnedsatte. Den knelende stillingen og smale hjulavstanden gir brukeren bedre kontakt med terrenget, og Spike håndterer både fortauskanter og grusveier med like stor selvfølgelighet. Dette skaper nye bevegelsesmuligheter og hjelper funksjonsnedsatte å være i aktivitet,» uttaler juryen.

Helseutvalget og Bielke+Yang mottar DOGA-merket for ny logo og grafisk profil.
Helseutvalget og Bielke+Yang mottar DOGA-merket for ny logo og grafisk profil.

Innovativ design og arkitektur

DOGA-merket, som tidligere het Merket for god design, deles ut årlig til norske arkitektur- og designprosjekter i forbindelse med DOGA-dagen. Utmerkelsen løfter fram virksomheter og utøvere som har samarbeidet om innovative prosjekter der design og arkitektur skaper samfunns-, miljømessige eller økonomiske verdier.

Årets DOGA-dagen har fått navnet «Stay Human», og byr foruten overrekkelse av utmerkelser og hederspris på et sterkt faglig program. Blant annet vil den anerkjente designeren Michael Bierut fra USA snakke om hvordan design kan redde verden, mens utviklingssjef på Træna, Moa Bjørnson, og en visjonær gründer og sauebonde på Stokkøya, Roar Svenning, skal diskutere hva store byer kan lære av små steder.

DOGA er stiftelse under Nærings- og fiskeridepartementet og en del av regjeringens virkemiddelapparat for økt innovasjon. DOGA er en pådriver for bærekraftig verdiskaping gjennom design og arkitektur og legger til rette for samarbeid mellom utøvere og virksomheter, eksperimentering med nye løsninger og formidling av innsikt og læring. 

Se flere pressemeldinger og bilder i vårt presserom.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.