Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

DOGA-merket for design og arkitektur

Juryering

Kvaliteten på juryarbeidet er avgjørende og skal sikre en bred vurdering innenfor alle fagdisiplinene. Derfor er transparens og åpenhet om hvordan DOGA-merket tildeles noe vi legger stor vekt på.

Målet med DOGA-merket er å beskrive hva fagene skaper av verdier. Juryeringen skal tilrettelegge for både faglig og tverrfaglig diskusjon.

Juryen settes sammen på grunnlag av hvilke fagdisipliner som er representert i prosjektet. I tillegg skal hver jury også ha en representant fra næringslivet eller offentlig sektor.

Juryens mandat

Juryens mandat er å vurdere prosjekter der design og/eller arkitektur er drivere for nyskapende resultater med faglige kvaliteter som form og funksjon, samt effekt i samfunns-,  miljømessig og økonomisk forstand.

Blant mottakerne av DOGA-merket nominerer juryen prosjekter som viser til høy grad av nyskaping innen samfunn, økonomi og/eller miljøtil å motta DOGA Hedersmerket.

Valg av jurymedlemmer

Over 40 fagpersoner engasjeres av Design og arkitektur Norge til juryeringen av DOGA-merket for design og arkitektur.

I prosessen med å velge jurymedlemmer ber DOGA fagorganisasjonene om innspill. Jurymedlemmene skal være toneangivende på sitt felt og ha erfaring fra offentlige og private virksomheter.

Juryeringsprosessen

DOGA-merket juryeres på bakgrunn av digital innsendelse. Det juryeres kun på bakgrunn av bidraget som er sendt inn i søknaden. Det som besvares i søknadsskjemaet og tilhørende lenker og bilder er det som danner grunnlaget for juryeringen.

Juryen drar ikke på befaring eller tester fysiske modeller eller produkter.

Habilitetsregler

Inhabile jurymedlemmer erstattes av en vara.

Jurymedlemmer regnes som inhabile dersom de har:

  • deltatt i prosjektet,
  • jobbet med relaterte prosjekter,
  • på noen måte deltatt i prosjektet,
  • vært på oppdragsgiversiden,
  • vært på leverandørsiden og/eller
  • har nære relasjoner til eller i virksomheten. 

DOGA er opptatt av jevnlig utskifting av jurymedlemmer. Et jurymedlem kan være med i maks tre år, samt to år som juryleder.