Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

DOGA-merket for design og arkitektur

Vi spør designere og arkitekter, næringsliv og offentlig sektor: Har dere et prosjekt hvor design og/eller arkitektur har vært drivere for nye bærekraftige og nyttige tjenester, produkter, bygg eller byrom? Hvis svaret er ja, bør dere søke DOGA-merket for design og arkitektur.

DOGA-merket for design og arkitektur er en nasjonal anerkjennelse til norske virksomheter og utøvere som utmerker seg gjennom fremragende bruk av design og/eller arkitektur.

DOGA-merket hedrer prosjekter innenfor alle sektorer og disipliner. YR-appen, Nedre Foss bypark, roboten AV1 og sparkesykkelen Krabat Runner er alle eksempler på prosjekter som har vunnet DOGA-merket for design og arkitektur.

Du kan lese mer om tidligere vinnere her.

DOGA-merket hedrer samarbeid, tverrfaglighet, gode prosesser og fremragende håndverk. Vinnerprosjektene viser vellykket bruk av design og arkitektur for nytenkende løsninger som har positive ringvirkninger for samfunnet, planeten og økonomien.

 

Hvorfor bør du søke?

DOGA-merket er Norges mest prestisjetunge pris for virksomheter som utmerker seg gjennom bruk av design og arkitektur.

Som prisvinner får du:

 • Heder og ære,
 • En plass i norsk design- og arkitekturhistorie,
 • Omtale i riksdekkende medier,
 • Bruk av logomerket som kvalitetsstempel,
 • Anledning til å presentere prosjektet foran ledende bransjefeller og næringsliv på DOGA-dagen 22. januar.

I DOGA bruker vi vinnerprosjektene som eksempler og forbilder i forbindelse med bl.a.:

 • Presentasjoner, taler og artikler,
 • Utarbeidelse av Stortingsmeldinger,
 • Som underlag til departementene i ulike sammenhenger,
 • Presentasjoner og taler ved UD sine utenriksstasjoner, ambassader og konsulater.
Hvordan få 11 000 mennesker til å ikke bare lære seg et nytt system på 16 timer, men også like det og anbefale det til andre? Designit og Rema 1000 mottok DOGA-merket 2018 i forbindelse med lansering av Æ.

Hvem kan søke?

 • Alle kan sende inn søknader til DOGA-merket for design og arkitektur.
 • Minst én av de samarbeidende partene i prosjektet må ha norsk organisasjonsnummer. Norske virksomheter som har samarbeidet med en utenlandsk samarbeidspartner kan med andre ord søke.

Hvem kan søke DOGA-merket nykommer?

 • Studenter eller nyetablerte designere og arkitekter. Man kan søke inntil fem år etter endt utdanning (alder?).
 • Norske studenter som studerer i utlandet.
 • Internasjonale studenter som studerer i Norge.
 • Internasjonale utøvere som er bosatt i Norge.
Mange mennesker rundt et bord med en stor skjerm. Mye lys inn fra et stort vindu
Den tverrfaglige juryen består av fageksperter innen ti ulike disipliner, i tillegg til representanter fra næringsliv og offentlig sektor.

Kriteriene

Les mer om kriteriene juryen bruker i tildelingen av DOGA-merket for design og arkitektur her

Juryeringsprosessen

Noen av landets fremste designere og arkitekter utgjør juryen for DOGA-merket. I fire steg over én måned diskuterer de seg frem til hvilke bidrag som representerer det ypperste innen norsk design og arkitektur. Se hvem som sitter i juryen her.

Juryeringen av foregår i fire steg: 

1) Individuell vurdering
Hvert jurymedlem tildeles prosjekter innenfor sitt fagfelt som vurderes i en digital platform.

2) Fagfellevurdering
Jurymedlemmene grupperes etter fagfelt (produktdesign, arkitektur, tjenestedesign osv.), og vurderer prosjekter som faller inn under deres disiplin. I steg én og to ligger fokuset hovedsakelig på de tre kriteriene: form, funksjon og nyskaping.

3) Tverrfaglig vurdering
Juryen samles i tre tverrfaglige grupper for å diskutere hvordan de gjenværende prosjektene – på tvers av disiplinene – oppfyller kravene om miljømessig, samfunnsmessig og økonomisk bærekraft. 

4) Hovedjuryens nominasjon til DOGA Hedersmerket
Hovedjuryen består av representanter fra henholdsvis arkitektur, design, næringsliv og offentlig sektor. Hovedjuryens oppgave er å kvalitetssikre juryens beslutning, og nominere prosjekter som i særlig stor grad oppfyller kriteriene, til DOGA Hedersmerket.

Husk søknadsfrist for DOGA-merket 10. september.

Søknadsskjema finner du her 

 

Spørsmål rundt temaet? Ta gjerne kontakt med: