Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

StimuLab

Offentlig sektor er under stadig økende krav om å jobbe mer brukerrettet, og forventningene om økt innovasjon i offentlig sektor er soleklare fra regjeringens hold. Samtidig spør ledere og ansatte i det offentlige om hvordan de skal gå frem for å skape bedre tjenester og møte brukernes behov på best mulig måte.

Tjenestedesign er en viktig del av svaret. Faget tilbyr en praktisk måte å utvikle nye tjenester og samarbeid på, alltid med brukerne og deres behov som utgangspunkt.

Etablert for å løse problemer i stat og kommune

StimuLab ble etablert i 2016 som et samarbeid mellom Digitaliseringsdirektoratet og DOGA. Programmet skal bidra til å løse komplekse problemer i stat og kommune og forbedre offentlige tjenester gjennom bruk av tjenestedesign.

Gjennom videoene på denne siden har designere samlet de viktigste erfaringene fra StimuLab-prosjektene de har jobbet med. Blant dem som har bidratt er Lavrans Løvlie, en pioner innen tjenestedesign. Har startet live|work, verdens første tjenestedesignbyrå i 2001, som senere kjøpt ble opp av PwC der han i dag er partner.

– Vi håper videoene er til nytte for alle som brenner for innovasjon i offentlig sektor, og for designere som vil engasjere seg i å skape bedre tjenester for innbyggerne i Norge, sier Løvlie.

Lær mer i disse videoene

Dette er StimuLab

Gjennom StimuLab skal Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) og DOGA stimulere til offentlig innovasjon fra brukernes perspektiv. Vi støtter statlige og kommunale virksomheter som våger å tenke nytt om roller og systemer, og som er villige til å endre disse for å levere bedre tjenester til brukerne. StimuLabs portefølje består nå av 44 prosjekter. Flere av disse er ferdige, og du kan lese mer om resultatene og erfaringene deres .

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.