Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

StimuLab

– Tjenestedesign som metodikk kan bidra til å utløse innovasjon i kommune og stat, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner på seminaret den 6. juni.

I dette opptaket kan du høre hvordan han oppfordrer offentlig sektor til å jobbe på nye måter, i tillegg til presentasjoner og erfaringer fra Stimuleringsordningen.  

Se hele seminaret på regjeringen.no 

Program

Velkommen
ved ekspedisjonssjef Jan Hjelle, KMD

Fornye, forenkle og forbedre - tjenestedesign og innovasjon for omstilling i offentlig sektor 
ved kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

To prosjektpresentasjoner:

  • Vilkår for førerrett (Vegdirektoratet, Helsedirektoratet, Direktoratet for e-helse, Politiet)
  • Effektivisering av arealbruk (Statsbygg)

Pause

Innovasjon og samordning - slik har vi gjort det i Stimuleringsordningen
ved Sissel Kristin Hoel, seniorrådgiver i Difi og Benedicte Wildhagen, seniorrådgiver i DOGA

To prosjektpresentasjoner:

  • Om kommunene fikk bestemme - introduksjonsordninger for flyktninger (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet)
  • Bedre luftkvalitet for publikum og forvaltning (Miljødirektoratet, Vegdirektoratet, Meteorologisk institutt)

Hvordan utfordres toppledere av innovative metoder? 
ved Tone Skåre, seniorrådgiver Difi

Avsluttende kommentarer 
ved kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

Spørsmål rundt temaet? Ta gjerne kontakt med: