Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Prosjekter

Ansvarlig virksomhet: Folkehelseinstituttet, i samarbeid med EAT og partnere fra næringsliv og sivilsamfunn.

Om prosjektet

Dette prosjektet ønsker å ta tak i problemfeltet sunt, bærekraftig kosthold og det norske matsystemet. Ved hjelp av StimuLab-prosessen ønsker Folkehelseinstituttet å teste ut nye måter å gå fra enkeltprosjekter til mer systemisk utvikling på tvers av offentlig og privat sektor, med vekt på å styrke samspillet med andre sektorer, med organisasjonslivet og innbyggerne.

Det er svært godt vitenskapelig forankret at et sunt kosthold er nødvendig for normal vekst og utvikling, at det kan bedre allmenntilstanden, redusere risikoen for mange sykdommer og bidra til raskere heling ved sykdom. Samfunnsgevinstene ved at befolkningen i større grad følger kostrådene som gis, er store.

Det langsiktige målet til Folkehelseinstituttet og EAT er å bidra til en varig omlegging av produksjon, distribusjon og forbruk av mat slik at matsystemet legger til rette for bærekraftige matvaner som er i tråd med det vi vet om sunt kosthold.

Dette prosjektet representerer et skikkelig flokete problem med mange aktører. Det eksisterer generelt lite erfaringer om hvordan man kan gå frem for å få til positive endringer innenfor slike komplekse problemfelt.

Folkehelseinstituttet vet for lite om samspillet mellom endringer i politikk, forvaltning, næringsliv og spisevaner fra et systemperspektiv og hvordan dette påvirker kostholdet mer generelt og på individnivå. De har behov for ny kunnskap og erfaring med samarbeidsformer som er egnet til å omsette kunnskap om et sunt og bærekraftig kosthold til varige kostomlegginger som direkte bidrar til bedre folkehelse og miljø.

Prosjektet også kan ses som policyinnovasjon, der det faktiske arbeidet som skjer i prosjektet, og i forlengelsen, kan bidra direkte inn i politikkutforming og øvrige forvaltningsprosesser. Prosjektet utforsker også nye typer samarbeidsformer og partnerskap mellom alle nivåer av offentlige myndigheter, organisasjoner og næringsliv.