Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Ressurser

Nasjonale:

Astma- og allergiforbundet

Barne-, ungdoms og familiedirektoratet

Barne- og likestillingsdepartementet

Barnetråkk, Design and Architecture (DOGA)

Byggherre, eiendomsforvalter og rådgiver for staten (Statsbygg)

Den statlige spesialpedagoiske tjenesten for kommuner og fylkeskommuner (Statped)

Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi)

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)

Grønt sykehus utemiljø i særklasse ved St. Olavs Hospital

Helsedirektoratet

Husbanken (NSHB)

Informasjon om tilgjengelighet i offentlige bygg (Bygg for alle)

Inkluderende design og arkitektur, kunnskapsplattform, Design og arkitektur Norge (DOGA)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)

Mother of Sustainable Development

Norges blindeforbund, synshemmedes organisasjon

Norges døveforbund (NDF)

Norsk forbund for utviklingshemmede (NFU)

Norske standarder

Oslo Manifesto Design and Architecture for the SDGs

Plan- og bygningsetaten

Regjeringens handlingsplan for universell utforming

Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet `Norge universelt utformet 2025

Samarbeidsforum av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

SINTEF

Statens seniorråd

Statistisk sentralbyrå (SSB)

Vi fikk det til evalueringer av St. Olav-prosjektet

ÆRA Strategic Innovation Studio

 

Internasjonale:

The Atlantic

Central Intelligence Agency, The World Factbook (CIA)

CityLab

Design to Improve Life

European Blind Union (EBU)

European Commission Eurostat

Fast Company

The Daily Good

Designing With People, the Helen Hamlyn Centre for Design at the Royal College of Art

Gartner Newsroom

GlobalWebIndex

Globetrender

The Guardian

The Helen Hamlyn Centre for Design

The Lancet

McKinsey & Company

Mightybytes

OECD Better Policies for Better Lives

Open IDEO

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)

Pew Research Center Journalism & Media

Scandinavian trend institute (Pej)

Springwise

The Statistics Portal

United Nations (UN)

Visual Complexity

We are Social

The World Bank

World Health Organization (WHO)

World Institute for Development Economics Research

 

Øvrige ressurser:

Center of Inclusive Design and Environmental Access (IDeA), University at Buffalo

Center of Universal Design (CDI) of the Institute of Technology Sligo, Ireland

Design Council The Double Diamond Process Model

Design for All Europe (EIDD)

Design for All Foundation

Design for All – Sweeden

Easy Living Home (elH)

Friendly and Inclusive Design Awards

iF International Forum Design GmbH

Inclusive Design Group, Cambridge Engineering Design Centre

Inclusive Design Toolkit by BT and i~design

Inclusive Design - UK Design Council

The Institute for Human Centered Design (IHCD)

International Association for Universal Design (IAUD)

MediaLT

Resources for designers

Royal National Institute of Blind People (RNIB)

Universal Accessibility by Architectural Service Department 

The World Design Organization

 

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.