Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Levende lokaler

Lille Lærdal i vest, sommerbyen Arendal i sør og arktiske Tromsø i nord er svært forskjellige kommuner som alle sliter med det samme: Tomme lokaler i sentrale områder. Butikkene flagger ut til kjøpesentre, netthandelen øker, lagerfunksjoner flyttes ut av byene og kontorer legges i klynger. Det som en gang var folksomme gater og torg, ligger øde igjen.

Det skal det bli en slutt på. Lærdal, Arendal og Tromsø er pilotkommuner i prosjektet Levende lokaler fra Design- og arkitektur Norge. Sammen med forskere og fagfolk skal de finne løsninger.

– Mange norske kommuner gjør veldig mye bra for å revitalisere sentrum, men dessverre ser det ut til at det er vanskelig å knekke koden for å få til varige løsninger, sier prosjektleder Marte Dorothea Marstrand ved DOGA.

Norske kommuner er ikke ukjent med pilotprosjekter, utredninger og initiativer med gode hensikter. Marstrand hevder Levende lokaler skiller seg fra andre tiltak i måten de angriper problemstillingen på: På oppdrag fra DOGA har Eriksen og Skajaa arkitekter utarbeidet en rapport som samler gode tiltak på aktivering av tomme lokaler i Norge og Europa. Denne rapporten ligger til grunn når Arendal, Lærdal og Tromsø skal eksperimentere med forskjellige tiltak for å få liv i sine lokaler. Kommunene følges opp tett av DOGAs fagfolk og en referansegruppe med relevante aktører fra privat- og offentlig sektor. I tillegg blir det hele fulgt med argusøyne av følgeforskere.

– Målet vårt er at disse tiltakene skal være veldokumenterte og ha effekt på kort og lang sikt. Vi vet mye om hva som tradisjonelt skaper et godt sentrum, for eksempel at det må være gode forhold for både næringsvirksomhet, men også andre aktiviteter som kunst, kultur og sosiale møter. Det vi ikke vet så mye om, er om dette også gjelder for det framtidige bysentrumet. Vi vet heller ikke nok om hvordan vi kan tilrettelegge bedre for at de tomme lokalene kan bli tatt i bruk av ulike grupper som trenger dem. For eksempel er midlertidig bruk av lokalene et verktøy som kan føre til mer permanent bruk på sikt, sier prosjektlederen.

For å sikre en god prosess vil DOGA legge opp til at kommunene tar i bruk designtenkning som metode. Det betyr blant annet at brukerne alltid skal stå i sentrum, det skal være rom for å prøve og feile og ikke minst: Kommunene må lære seg å være i en eksperimenterende fase lenge, slik at de får opp så mange gode løsninger som mulig, før de konkluderer.

– Vi gleder oss til å kombinere feltene stedsutvikling og design, og ikke minst få personer på tvers av sektorer og fag til å snakke sammen. Forhåpentlig vil dette føre til nye og bedre løsninger som kommer kommuner i hele landet til gode, sier Marte Dorothea Marstrand.

Kontaktpersoner

Prosjektleder Siri Holmboe Høibo: 93481537, shh@doga.no 

Fakta

Levende lokaler er et stedsutviklingsprosjekt fra Design og arkitektur Norge (DOGA). Hensikten er å fylle tomme lokaler i norske kommuner, og på den måten bekjempe og forebygge sentrumsdød. Prosjektet er et samarbeid mellom de tre pilotkommunene Arendal, Lærdal og Tromsø, en referansegruppe bestående av relevante rådgivere, fagpersoner og organisasjoner, følgeforskere, KORO, Frivillighet Norge og DOGA. Sammen skal de utvikle et sett strategier og verktøy norske kommuner kan ta i bruk for å fylle sine tomme lokaler. Levende lokaler går fra 2016 til 2018.

Se også

NRK: Pilotprosjekt skal gjøre sentrum levende

Arendals tidende: Arendal valgt ut i nasjonalt byutviklingsprosjekt

Byggeindustrien: DOGA vil fylle tomme lokaler

Byggfakta: Vil fylle tomme sentrumslokaler

Spørsmål rundt temaet? Ta gjerne kontakt med: