Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Levende lokaler

Levende lokaler er et toårig sentrumsutviklingsprosjekt som utforsker hvordan aktivering av tomme lokaler kan fungere som en metode for økt sentrumsliv. I prosjektperioden (2016- 2018) jobber tre pilotkommuner, Arendal, Lærdal og Tromsø,  strategisk med å fylle tomme lokaler i sine sentrumsområder.

NIBR har ansvar for å evaluere arbeidet i prosjektet underveis, og sammenstille ny kunnskap i to rapporter, midtveis og til slutt. Når prosjektet er over i april 2018 vil det også foreligge en visuell veileder med gode råd og verktøy til norske kommuner som ønsker å benytte Levende lokaler-metoden inn i en helhetlig sentrumssatsning.

Ambisjonen med midtveisevalueringen er at du som leser vil ha faglig glede av

  • gjenkjennelse og bredere forståelse
  • erfaringsoverføring og økt innsikt
  • konkrete råd og anbefalinger

Spørsmål rundt temaet? Ta gjerne kontakt med: