Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Levende lokaler

Levende lokaler er et toårig sentrumsutviklingsprosjekt som utforsker hvordan aktivering av tomme lokaler kan fungere som en metode for økt sentrumsliv. I prosjektperioden (2016- 2018) jobber tre pilotkommuner, Arendal, Lærdal og Tromsø,  strategisk med å fylle tomme lokaler i sine sentrumsområder.

NIBR har ansvar for å evaluere arbeidet i prosjektet underveis, og sammenstille ny kunnskap i to rapporter, midtveis og til slutt. Når prosjektet er over i april 2018 vil det også foreligge en visuell veileder med gode råd og verktøy til norske kommuner som ønsker å benytte Levende lokaler-metoden inn i en helhetlig sentrumssatsning.

Ambisjonen med midtveisevalueringen er at du som leser vil ha faglig glede av

  • gjenkjennelse og bredere forståelse
  • erfaringsoverføring og økt innsikt
  • konkrete råd og anbefalinger