Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Gnist

Gnist løsninger er en tilrettelagt prosess med utgangspunkt i lokale behov, fortrinn og premisser. Næringslivsaktører innen design, arkitektur og annen relevant kompetanse inviteres til å avdekke muligheter og ressurser, samt utvikle nyskapende løsninger på konkrete utfordringer i kommunene.

Målet er å bidra til mer attraktive og inkluderende lokalsamfunn i hele landet for å bo, leve i og besøke, i tillegg til nye arbeidsplasser, verdiskaping og forretningsutvikling.

Gnist løsninger består av fem faser i perioden februar til september 2022:

  • Søknad og utvelgelse

Søknadsportalen for å søke om å bli valgt ut som Gnist-kommune i 2022 og delta i Gnist løsninger åpner den 1. desember 2021, og søknadsfristen er 14. januar 2022. Deretter vil 5-10 Gnist-kommuner fra hele landet vil bli valgt ut av fylkeskommunene, DOGA og Nordic Edge i slutten av januar 2022.

Utfordringen må forankres i egen fylkeskommune før søknadsfrist. Det er mulig for flere kommuner å samarbeide om en felles utfordring. Det vil også være mulig å bli koblet på som følgekommune i prosessen, dersom man ikke blir valgt ut.

  • Designbrief

Kommunene får hjelp og støtte til å definere en innovasjonsvennlig utfordring med utgangspunkt i lokale behov, fortrinn og premisser – og skrive anbud.

  • Konkurranse

Interesserte aktører med relevant kompetanse inviteres til en konkurranse for å levere tilbud til kommunene. Kommunene velger ut det beste tilbudet i samråd med fylkeskommunen, DOGA og Nordic Edge.

  • Lokale prosesser

Det utvalgte teamet gjør innsiktsarbeid i kommunene for å

  • innhente kunnskap om behov, fortrinn, forutsetninger og barrierer
  • bidra til mobilisering og engasjement internt i kommunen
  • synliggjøre potensielle ressurser lokalt, regionalt og nasjonalt som kan bidra med kompetanse og fremme gjennomføring
  • inkludere innbyggere, lokalt næringsliv, kunnskapsmiljøer, frivillige organisasjoner og andre relevante aktører som kan bidra til innovasjon og nyskaping
  • Løsninger

Teamet identifiserer mulige løsninger på kommunene sine utfordringer og lager forslag til konkrete utviklingsprosjekter, med tilhørende forslag til plan for realisering, organisering og finansiering.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.