Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Gnist

Tilpasset kursopplegg

De fire modulene foregår digitalt på en egen enkel og oversiktlig læringsplattform, som ligger hos vår samarbeidspartner Innovasjon Norge. Kurset er lagt opp slik at man kan følge kursinnholdet når det passer en selv best gjennom tre-ukers intervaller.

Første modul starter 12. september og siste modul er ferdig 2. desember:

  • Forstå, se og skape nye sammenhenger starter mandag 12. september og er ferdig fredag 30. september 
  • Innbyggerinvolvering og medvirkning starter mandag 3. oktober og er ferdig fredag 21. oktober 
  • Samarbeid på tvers starter mandag 24. oktober og er ferdig fredag 11. november 
  • Førfase starter mandag 14. november og er ferdig fredag 2. desember

Kursets oppbygning

Modulene er bygget opp på samme måte og går over 3-ukers-intervaller.

Del 1: FOREDRAG
Tema presenteres i et forhåndsinnspilt foredrag som du kan se når det passer deg gjennom de fire neste dagene.

Del 2: PODKAST
En faglig samtale som gir et tematisk dypdykk og økt innsikt i modulens tema. Podkasten lages av «Våre steder».

Del 3: REFLEKSJON
«Hjemme»-oppgaver som stimulerer til refleksjon og å tenke igjennom hva du har lært før vi diskuterer i neste del.

Del 4: DISKUSJON
Diskusjon med alle kursdeltagere og modulansvarlig i et digitalt møterom i Zoom. Vi bruker oppgavene og svarene fra del 3 som utgangspunkt. OBS: Denne delen er den eneste som krever tilstedeværelse (digitalt) på en spesifikk dato og tidspunkt.

Del 5: EVALUERING
En meget kort evaluering av modulen du akkurat har gjennomført. Denne må besvares for å komme videre i kurset og motta kursbevis etter endt kurs. 

Kurskalender

Som det går frem av kurskalenderen varer hver modul i ca. 3 uker, med faste ukedager og intervaller mellom disse hvor materialet gjøres tilgjengelig for kursdeltakerne på læringsplattformen. Hver del i en modul må åpnes og fullføres før man åpner neste del.

Du har fire dager på deg til å se foredraget før podkasten åpnes. Deretter har du tre dager (inkl. helg) til å høre podkasten før refleksjonsoppgavene blir tilgjengelige. Deretter har du fire dager på deg før du må sende inn refleksjonsoppgavene. Fem dager etter dette møtes alle til felles diskusjon på Zoom. Deretter har du to dager på deg til å levere evaluering for å avslutte modulen.

Beregnet tidsbruk for hver modul er ca. 1 arbeidsdag, totalt for hele kurset er 4 arbeidsdager fra 12. september til 2. desember. 

Du kan se/høre både foredrag og podkast når det passer deg best, gjerne sammen med andre kollegaer (ikke krav om at de deltar på kurset). Samarbeid gjerne om oppgavene med andre kursdeltakere, både innenfor og utenfor egen kommune.

Det er ønskelig at det fra hver kommune deltar en fra plan og en fra næring, men vi oppfordrer også deg som jobber innen folkehelse, samferdsel, kultur og frivillighet til å melde deg på kurset. Om du har kollegaer fra andre sektorer som ikke deltar på kurset, ser vi gjerne at du likevel involverer dem i oppgaveløsingen din eller diskuterer problemstillingene med dem. 

Last ned kurskalender >>

Mål for kurset

Vårt mål er at kursets fire moduler bidrar til å øke kompetanse og innsikt i samhandlende og innovativ stedsutvikling ved å​

  • gjøre kommunene i stand til å sette i gang konkrete innovasjonsprosjekt gjennom å identifisere og jobbe med egne problemstillinger​
  • gi kommunene kunnskap om hvordan de kan bruke Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn og andre verktøy og metoder aktivt i egen kommune​
  • gi kommunene mer innsikt i potensialet som ligger i samhandling med både innbyggere og næringsliv/privat sektor​
  • ruste kommunene til å lage gode søknader til Gnist løsninger

Meld deg på!

 

Dette er våre stødige og erfarne modulansvarlige:

Adrian Michalak-Paulsen, Halogen

Adrian er designer og studioleder i Halogen, et designbyrå med over 22 års fartstid. Studioet er spesialisert på «forvaltningsdesign» – et nytt fagområde i grenseflaten mellom design og forvaltningskompetanse. Denne fagligheten er en videreutvikling av tjeneste- og systemorientert design, som Adrian har praktisert i 10 år.  

Han mener det krever dyp forståelse for hvordan tjenester utvikles, forvaltes og leveres. Kombinert med en genuin nysgjerrighet for kapasitetene ansatte i det offentlige besitter. For å virkelig styrke hvordan det offentlige leverer på samfunnsoppdraget, finne bærekraftige løsninger på utfordringer vi står foran og kan finne nye måter å samarbeidet i prosessen. 


Gunnar Ridderström, NMBU

Gunnar er utdannet sivilarkitekt fra Arkitekthøyskolen i Oslo og har en doktorgrad fra NMBU med tema folkehelse og byplanlegging. Han er ansatt som 1. amanuensis ved institutt for by- og regionplanlegging på Ås hvor han blant annet underviser ansatte i Statens vegvesen i prosessledelse. Hans hovedansvar er å utvikle etter- og videreutdanningskurs for instituttet. I tillegg er Gunnar ansatt som fagekspert i Norconsult i avdelingen for by- og stedsutvikling.

Gunnar har erfaring fra kommune, fylkeskommune og Statens vegvesen, i tillegg til private firmaer hvor han har jobbet med fylkesplaner, kommunale arealplaner, konsekvensutredninger og konseptvalgutredninger. Han har erfaring med medvirkning i planlegging både på overordna og detaljert nivå, og i prosesser etter plan- og bygningsloven og strategiprosesser. 

Marie Harbo Dahle, SoCentral

Marie Harbo Dahle er ansvarlig for kunnskap og metode i SoCentral, og leder ulike arenaer i Pådriv. SoCentral er et ideelt selskap som jobber med å utvikle og teste bærekraftige løsninger på komplekse samfunnsutfordringer. Pådriv er et eksempel på en slik bærekraftig løsning. Pådriv er en infrastruktur for bærekraftig stedsutvikling som SoCentral har vært med å starte og utvikle i flere norske byer.  

Marie jobber med å utvikle, etablere og drive møteplasser og samarbeidsarenaer for kommuner, næringsliv og sivilsamfunn. Møteplassene og prosjektene rigges slik at de som deltar kan dele, lære og samarbeide på tvers. Hun leder blant annet arbeidet med å lage en møteplass for kommuner som mottar Klimasats-midler fra Miljødirektoratet, og en digital kunnskapsarena i Pådriv for mer ombruk i byggebransjen. Marie har en mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, og har tidligere jobbet i NAV. 

Jørgen Hallås Skatland, DOGA

Jørgen er arkitekt og jobber med prosjektutvikling i DOGAs satsingsområde Tidligfase arkitektur. Han er prosjektleder for Hverdagsreisen, som ser på folkehelseeffektene av bygningsnære uteområder, og bidrar i Gnist kompetanse som modulansvarlig. Jørgen har levert sin PhD på NTNU, der han også underviser studenter på masternivå.  

I forskningen har Jørgen vært opptatt av samspillet i byggebransjen fra et kunnskapsteoretisk perspektiv. Dette har naturlig ført til kognitiv forståelse av arkitektur-faget: At arkitektur i grunn er en fundamental form for menneskelig tenking, og ikke bare en spesialist-disiplin som dreier seg om forming av bygninger. At arkitektur dreier seg om vår interaksjon med våre omgivelser, og hverandre. Og hvordan vi aktivt former denne interaksjonen gjennom å forme våre omgivelser. 

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.