Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Gnist

Asynkront kursopplegg:

De tre første modulene foregår digitalt på en egen enkel og oversiktlig læringsplattform, og er lagt opp slik at man kan følge kursinnholdet når det passer en selv best gjennom tre-ukers intervaller.

Modulene bygger på hverandre så det mest hensiktsmessige er å ta alle moduler i rekkefølgen de legges ut:

 • Modul 1 åpnes tirsdag 12.oktober
 • Modul 2 åpnes tirsdag 2. november
 • Modul 3 åpnes tirsdag 23. november
 • Modul 4 gjennomføres både fysisk og digitalt på DOGA mandag 13. til tirsdag 14. desember

Eget case og søknad til Gnist løsninger:

I løpet av modul en til tre vil det bli anledning til å anvende kunnskapen til å formulere og jobbe med et eget case i egen kommune. Våre modulansvarlige og vi på DOGA vil være tilgjengelige for veiledning og sparring underveis.
Vi vil tilby en egen mal for dette som gjør det lettere å jobbe parallelt med kurset slik at caset så kan benyttes som grunnlag for en god søknad til Gnist løsninger. Har du allerede en idé så beskriv den gjerne allerede i påmeldingsskjemaet.

Kursets oppbygning:

De tre første modulene er alle sammen bygget opp på samme måte og går over 3-ukers-intervaller.

Del 1: TEMA PRESENTERES:
Forhåndsinnspilt foredrag om modulens tema som deltakerne kan se når det passer dem gjennom de neste tre dagene.

Del 2: TEMATISK DYPDYKK:
Podkast – faglig samtale som gir økt innsikt i modulens tema. Podkasten lages av «Våre steder».

Del 3: REFLEKSJON:
Oppgaver som stimulerer til refleksjon og å tenke igjennom hva du har lært før vi diskuterer i neste del.

Del 4: DISKUSJON:
Diskusjon med alle kursdeltagere og modulansvarlige/mentorer i et digitalt møterom med oppgavene og svarene fra del 3 som utgangspunkt. OBS: Denne delen er den eneste som krever tilstedeværelse (digitalt) på en spesifikk dato og tidspunkt. Konkrete datoer publiseres om kort tid.

Modul 4, den siste modulen, har en annen oppbygning:

Deltakerne møtes på DOGA og sammen gjennomgår og diskuterer vi deltagernes egne caser (digital deltakelse vil være mulig). Kommunene som skal søke Gnist løsninger vil kunne motta verdifulle tilbakemeldinger fra andre deltakere, modulansvarlige og mentorer.

Deltakerne blir også presentert for rykende fersk følgeforskning på Gnist-programmet fra Norconsult, og får praktisk informasjon om muligheter og hva som skjer videre i Gnist-programmet. I tillegg vil vi hygge oss i sosialt lag med bl.a. felles middag på slutten av dag en.

Denne modulen vil finne sted fysisk på DOGA i midten av desember, men det vil også legges til rette for digital deltakelse for de som ikke har anledning til å ta turen til Oslo.

Kurskalender- og veileder:

Last ned kurskalender- og veileder >>

Modul 1, 2 og 3 følger alle samme logikk - hver av disse modulene er delt inn i 5 deler:

 • Del 1: FOREDRAG (presentasjon av tema)
 • Del 2: PODKAST (dypdykk i tema)
 • Del 3: REFLEKSJON (oppgaver)
 • Del 4: DISKUSJON (digital felles sesjon med alle kursdeltagere)
 • Del 5: AVSJEKK (korte spørsmål om modulen)

Som det går frem av kurskalenderen varer hver modul i ca. 3 uker, med faste ukedager og intervaller mellom disse (som er felles for alle de tre første modulene) hvor materialet gjøres tilgjengelig for kursdeltakerne på læringsplattformen. Hver del i en modul må åpnes og fullføres før man åpner neste del.

Man har altså tre dager på seg til å se del 1: Foredrag før del 2: Podkast åpnes.
Deretter har man så fire dager (inkl. helg) til å høre podkasten før del 3: Refleksjonsoppgavene åpnes.

Deretter har man tre dager på å gjøre oppgavene før man møtes til felles diskusjon på Zoom i del 4. Del 5 har man så to dager på seg til å besvare etter del 4 er avsluttet.

Kursets tre første deler i de tre første modulene kan gjennomføres helt eller delvis alene, det velger man selv.

Man kan se/høre del 1 og 2 når det best passer en selv, enten alene eller sammen med andre kollegaer, både de som deltar på kurset og evt. andre som ikke deltar.
I del 3 i hver av de tre første modulene oppfordrer vi til samarbeid om oppgavene med andre deltakere i egen kommune og evt. også andre i egen kommune som ikke er deltakere fra andre deler av virksomheten. Det er ønskelig at det fra hver kommune deltar en fra plan og en fra næring men oppfordrer også til å melde på de som jobber innen folkehelse, samferdsel, kultur og frivillighet. Om ikke kollegaer fra disse områdene deltar på kurset så ser vi gjerne at dere involverer dem i oppgavene ved å diskutere problemstillingene med kollegaer på tvers av sektorer i egen kommune.

Mål for kurset:

Vårt mål er at kursets fire moduler bidrar til å øke kompetanse og innsikt i samhandlende og innovativ stedsutvikling ved å​

 • gjøre kommunene i stand til å sette i gang konkrete innovasjonsprosjekt gjennom å identifisere og jobbe med egne problemstillinger​
 • gi kommunene kunnskap om hvordan de kan bruke Nasjonalt veikart for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn og andre verktøy og metoder aktivt i egen kommune​
 • gi kommunene mer innsikt i potensialet som ligger i samhandling med både innbyggere og næringsliv/privat sektor​
 • ruste kommunene til å lage gode søknader til Gnist løsninger.

Meld deg på >>

Start kurset her >>

Dette er våre stødige og erfarne modulansvarlige:

Adrian Michalak-Paulsen, Halogen:

Adrian er designer og studioleder i Halogen. Studioet er spesialisert på “forvaltningsdesign” - et nytt fagområde i grenseflaten mellom design og forvaltningskompetanse. Denne fagligheten er en videreutvikling av tjeneste- og systemorientert design, som Adrian har praktisert i 10 år. Fokus er å ta tak i utfordringer det offentlige står i, og foreslå nye måter å jobbe på, slik at kommunesektoren bedre kan møte samfunnsutfordringene de står overfor.


Gunnar Ridderström, NMBU:

Gunnar er utdannet sivilarkitekt fra Arkitekthøyskolen i Oslo og har en doktorgrad fra NMBU med tema folkehelse og byplanlegging. Han er ansatt som 1. amanuensis ved institutt for by- og regionplanlegging på Ås hvor han blant annet underviser ansatte i Statens vegvesen i prosessledelse. Hans hovedansvar er å utvikle etter- og videreutdanningskurs for instituttet. I tillegg er Gunnar ansatt som fagekspert i Norconsult i avdelingen for by- og stedsutvikling.

Gunnar har erfaring fra kommune, fylkeskommune og Statens vegvesen, i tillegg til private firmaer hvor han har jobbet med fylkesplaner, kommunale arealplaner, konsekvensutredninger og konseptvalgutredninger. Han har erfaring med medvirkning i planlegging både på overordna og detaljert nivå, og i prosesser etter plan- og bygningsloven og strategiprosesser. 

Bjarne Uldal, Nordic Edge:

Bjarne er en av grunnleggerne av innovasjonsklyngen Nordic Edge, og har de siste årene vært sentral i utviklingen av det nasjonale veikartet for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn samt innovasjonsprogrammet Gnist.

Bjarne har jobbet med innovasjons- og merkevarebyggingsprosesser i over 25 år, og har også bidratt til etableringen av over 20 nye selskaper innen en rekke forskjellige bransjer. Bjarne har også ledet innovasjonsprosjekter i flere distriktskommuner, blant annet i Utsira, Bygland, Suldal, Kvitsøy og Lund.

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med: