Hopp til hovedinnhold

Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Gnist

Gnist utfordringer er en digital utfordringsbank hvor kommuner kan presentere sine utfordringer knyttet til steds- og næringsutvikling, og som de ønsker nye og innovative løsninger på. Kommuner fra hele landet kan legge inn sine utfordringer i utfordringsbanken. Dette gir oss mulighet til å koble kommunenes utfordringer med løsninger fra næringslivet, men også til å koble kommuner med lignende utfordringer med hverandre.

Utfordringsbanken er et tilbud til alle kommuner, uavhengig om kommunen deltar i Gnist løsninger.

Gnist løsninger er en tilrettelagt prosess for å drive frem innovative løsninger på kommunene sine utfordringer basert på lokale behov, premisser og fortrinn. 5-10 kommuner vil bli valgt ut som Gnist-kommuner i 2022.

Søknadsportalen for å delta i Gnist løsninger åpner 1. desember 2021, og her kan du lese om hva som skal til for å bli valgt ut som Gnist-kommune.

Utfordringsbanken har følgende formål:

  • "Koblingsboks" mot næringsliv og organisasjoner som mulige løsningsleverandører.
  • Matchmaking-muligheter for kommuner med felles/lignende utfordringer.
  • Kilde til offentlig-private samarbeidsprosjekter og økt bruk av innovative anskaffelser som verktøy.
  • Potensiale for videreutvikling til en beste praksis database.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.