Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Gnist

Hvert år velger vi i samråd med fylkeskommunene ut 5-10 kommuner som vi jobber tett sammen med i det vi kaller Gnist løsninger. Her kobler vi på design- og arkitekturkompetanse og annen relevant kompetanse for å avdekke muligheter og ressurser, og drive fram nyskapende løsninger på reelle utfordringer knyttet til steds- og næringsutvikling i kommunene.

Det er en tilrettelagt prosess med utgangspunkt i lokale behov, fortrinn og premisser, og i samarbeid med innbyggere og lokalt næringsliv. Gnist løsninger finner sted i perioden februar til september 2022.

Utfordringen må forankres i fylkeskommunen før søknadsfrist. Det er mulig for flere kommuner å samarbeide om en felles utfordring. Det vil også være mulig å bli koblet på som følgekommune i prosessen.

Målet med Gnist-programmet å bidra til mer attraktive og inkluderende lokalsamfunn samt økt verdiskapning og nye arbeidsplasser.


Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med: