Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Gnist

Hvert år velger vi i samråd med fylkeskommunene ut 5-10 kommuner som vi jobber tett sammen med i det vi kaller Gnist løsninger. Her kobler vi på design- og arkitekturkompetanse og annen relevant kompetanse for å avdekke muligheter og ressurser, og drive fram nyskapende løsninger på reelle utfordringer knyttet til steds- og næringsutvikling i kommunene.

Det er en tilrettelagt prosess med utgangspunkt i lokale behov, fortrinn og premisser, og i samarbeid med innbyggere og lokalt næringsliv. Gnist løsninger finner sted i perioden februar til september 2022.

Utfordringen må forankres i fylkeskommunen før søknadsfrist. Det er mulig for flere kommuner å samarbeide om en felles utfordring. Det vil også være mulig å bli koblet på som følgekommune i prosessen.

Hovedmålgruppen er distriktskommuner. Dette er fortrinnsvis kommuner definert innenfor sentralitetsklasse nivå 4-6 (Statistisk sentralbyrå), men kan også være andre geografiske steder og lokalsamfunn med distriktsutfordringer.

Målet med Gnist-programmet å bidra til mer attraktive og inkluderende lokalsamfunn samt økt verdiskapning og nye arbeidsplasser.

Gnist løsninger er den delen av Gnist-programmet hvor utvalgte kommuner blir plukket ut av fylkeskommunene, DOGA og Nordic Edge til å bli med på en tilrettelagt prosess med utgangspunkt i lokale behov, fortrinn og premisser. Næringslivsaktører innen design, arkitektur og annen relevant kompetanse inviteres til å avdekke muligheter og utvikle nyskapende løsninger på konkrete utfordringer i kommunene.

Har du spørsmål?

Ta kontakt på telefon eller e-post.