Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

UDs reisetilskudd for design og arkitektur

E-post: post@doga.no

Telefon: 23 29 28 70

Adresse: Hausmanns gate 16
0182 OSLO

Ordningen med reisestøtte finansieres av Utenriksdepartementet og siden den ble innført i 2004 har det blitt delt ut over 12 millioner kroner til mer enn 1000 designere og arkitekter.  

– Reisestøtteordningen spiller en helt sentral rolle for økt kontakt, samarbeid og kunnskapsformidling mellom fagmiljøer og andre relevante grupper i inn- og utland, sier administrerende direktør i DOGA, Trude Gomnæs Ugelstad. 

Støttemottakerne har reist aller mest til Europa, USA og Japan, men de har vært over hele verden. For eksempel Brasil, Cuba, Libanon, Sør-Korea og Sør-Afrika. Arkitektene har vært på arkitekturbiennaler og holdt foredrag. Designerne har vært mye på messer, for eksempel på motemessen i København og møbelmessen i Milano. 

Trude Gomnæs Ugelstad poserer for portrett utenfor DOGA-huset i Hausmanns gate 16 i Oslo.
Trude Gomnæs Ugelstad er administrerende direktør i DOGA. Foto: Sverre Jarild

Viktig for unge og nyetablerte
Blant dem som har mottatt støtte, fins både etablerte og nyetablerte, unge utøvere. Støtten er spesielt viktig i en etableringsfase.  

– Ordningen er avgjørende for å sikre at flere får mulighet til å etablere sin virksomhet gjennom å knytte kontakt med samarbeidspartnere og produsenter utenfor landegrensene, sier Trude, og forteller om flere designere og arkitekter som har fått reisestøtte. 

– Cathrine Hammel, Norwegian Rain og Snøhetta er blant disse. Vi er stolte av å ha støttet dem på reiseveien.

Reisetilskudd for designere og arkitekter har søknadsfrist to ganger i året. Neste frist er 15. mai. Les mer her.

Spørsmål rundt temaet? Ta gjerne kontakt med:

 • Ellen Heggestad
  Kommunikasjonsrådgiver
  (+47) 926 53 530
  eh@doga.no
 • Ellen Margrethe Skilnand
  Prosjektleder
  (+47) 47 26 51 47
  ems@doga.no