Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

UDs reisetilskudd for design og arkitektur

E-post: post@doga.no

Telefon: 23 29 28 70

Adresse: Hausmanns gate 16
0182 OSLO

Det overordnede målet er å bygge opp under et positivt bilde av Norge internasjonalt, gjennom presentasjon av norsk arkitektur og design av høy faglig kvalitet. I tillegg bidrar ordningen til å internasjonalisere norsk arkitektur og design gjennom å åpne for økt kontakt, samarbeid og kunnskapsformidling mellom fagmiljøer og andre relevante grupper i inn- og utland.

Hvem kan søke?
I hovedsak designere og arkitekter med godkjent profesjonsutdanning, unntaksvis studenter på masternivå. Søker må være norsk statsborger eller bosatt i Norge.

Det gis tilskudd til:

 • Utgifter til frakt, deltakeravgift og reise i forbindelse med utstilling eller presentasjon av egne arbeider ved viktige internasjonale utstillingsarenaer eller messer i utlandet.
 • Evt. samme utgifter i forbindelse med deltagelse, i en aktiv rolle, i faglige seminarer som anses å ha stor betydning for arkitektur- og designfeltet.

Det gis ikke tilskudd til:

 • Prosjektutvikling og produksjon, eller leie av lokaler
 • Studieturer og videreutdanning
 • Arrangementer som har funnet sted før søknad
 • Diett

Fagutvalget vurderer søknadene ut fra følgende prinsipper:

 • Design- og arkitekturfaglig vurdering av aktuelle arbeider.
 • Vurdering av aktuell arena.
 • Unge utøvere prioriteres foran veletablerte bedrifter.
 • Unge utøvere følges opp over tid.

Søknadsfrister

I 2018 er det tre søknadsrunder. Fristene for å søke er 15. mars, 15. juni og 1. november. 

Les mer om ordningen og søknadsprosedyre her.

Spørsmål rundt temaet? Ta gjerne kontakt med:

 • Ellen Heggestad
  Kommunikasjonsrådgiver
  (+47) 926 53 530
  eh@doga.no