Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Reprogramming the city

E-post: post@doga.no

Telefon: 23 29 28 70

Adresse: Hausmanns gate 16
0182 OSLO

Gjennom eksempler og caser vil utstillingen presentere verktøy for hvordan kommuner, i samarbeid med privat næringsliv, kan bruke reprogrammering som en metode for en bærekraftig, innovativ og nytenkende by- og stedsutvikling.

Konkrete prosjekter i byrommet

En utstilling om byen og reprogrammering av byens strukturer bør også være til stede i selve byen, ikke kun inne i et utstillingsrom. DOGA vil derfor, gjennom utstrakte private og offentlige samarbeid, jobbe for å realisere mulige gode reprogrammeringsprosjekter i offentlige rom som en del av utstillingen.

Prosjekt 1:
Kvadraturen i Oslo

På oppdrag fra Bymiljøetaten i Oslo kommune gjennomfører Rambøll høsten 2017 en kartlegging av Kvadraturområdet, for å finne ut hva arkitekturen, utformingen, sammenhengene og forløpene i byrommet har å si for aktiviteten i området. Og hvordan kan de (gjen)brukes i den videre utviklingen i området. Rambøll vil også gå i dialog med og gjennomføre aktiviteter med næringsdrivende, arbeidstagere og besøkende. Det skal utformes og etableres en fysisk tydelig base i byrommet som kan bli et samlingspunkt og sentrum for prosjektet i oppdragsperioden.

Basert på erfaringene og kunnskapen som samles inn i denne kartleggingen vil Bymiljøetaten og DOGA få en rapport med anbefalinger. Dette grunnlaget skal resultere i innspill til mulige realiserbare prosjekter i byrommet. Les mer om prosjektet her.

Les også Aftenpostens artikkel om kartleggingen: Dyrker gode ideer i drivhus i Kvadraturen 

Prosjekt 2:
Laksevåg i Bergen

Under Bergen Design Festival 2017 samarbeider DOGA med Design Region Bergen, Institutt for design ved Universitetet i Bergen og Bergen kommune om et prosjekt i form av en workshop med byens befolkning, ledet av Scott Burnham, initiativtakeren til Reprogramming the City.

Gjennom innbyggerinvolvering vil kunstneriske og eksperimenterende tilnærminger tas i bruk. Over én uke vil samtlige studenter ved Institutt for design arbeide intensivt sammen med nabolag på Laksevåg med brukerinnsikt, idéutvikling, prototyping og testing. Målet er å – med enkle, gjennomførbare grep – skape mer attraktive og inkluderende byrom.

Reprogramming the City kan gi inspirasjon, nye ideer og tilnærminger for utvikling av steder. Det at også innbyggerne får være med, kan gi viktig lokal forankring og nye løsninger, sier Linda Nordgreen, koordinator for områdesatsning i Indre Laksevåg i Bergen kommune.

Resultatene fra workshopen vil kunne realiseres i det offentlige rom i 2018.  

Les mer om prosjektet:

Prosjekt 2: Laksevåg i Bergen

Skal "reprogrammere" Laksevåg

Reprogramming the City

Prosjekt 3:
Nytt liv i gamle telefonkiosker

Til sammen er det 100 gjenværende telefonkiosker i Norge. Alle er fredet. Men hva skal vi bruke dem til? Dette var utgangspunktet for det tredje prosjektet i Reprogramming the City-utstillingen.

I 2017 var det 85 år siden de første telefonkioskene ble plassert ut i Norge.Jubileet ble markert med en utstilling på Teknisk Museum. Til utstillingen hadde elever ved Edvard Munch videregående skole laget forslag til hvordan de 19 telefonkioskene som fortsatt finnes i Oslo kan brukes. Scott Burnham, grunnleggeren av Reprogramming the City var selv i Oslo for å inspirere elevene i arbeidet. 

Prosjektet er et samarbeid mellom Oslo kommune, ByKuben, Telenor, Teknisk museum og DOGA. 

Les mer om prosjektet: 

Prosjekt 3: Nytt liv i gamle telefonkiosker

Spørsmål rundt temaet? Ta gjerne kontakt med:

  • Matti Lucie Arentz
    Seniorkurator
    +47 92 21 22 09
    mla@doga.no