Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Tilskuddsordningen levende lokaler

E-post: post@doga.no

Telefon: 23 29 28 70

Adresse: Hausmanns gate 16
0182 OSLO

Tilskuddsordningen Levende lokaler gir to millioner i støtte til ikke-kommersielle møteplasser i tomme sentrumslokaler. 16 aktører har søkt om støtte, og utvalget for tilskuddsordningen har nå bestemt at seks av dem får mellom 400 000 og 150 000 kroner hver til å utvikle møteplasser.

Du kan se hvilke prosjekter som får tilskudd her.

- Vi er veldig fornøyde med de utvalgte prosjektene, som på ulike måter utforsker hva fremtidens møteplass i sentrum kan være, og for hvem. Prosjektet fra Risør for eksempel, utforsker hvordan et testsenter for velferdsteknologi kan kombineres med en sosial møteplass på tvers av generasjoner, mens Hamar kommune bruker et tomt lokale til å fokusere på arbeidstrening, sosialt entreprenørskap og aktiviteter for unge voksne. I Fredrikstad utforsker kommunen fremtidsbibliotekets rolle i sentrum gjennom en midlertidig lab, sier prosjektleder for Levende lokaler, Marte Marstrand.

- Vi tror at disse møteplassene vil kunne ha store ringvirkninger både i lokalsamfunnet og inn i kommunenes sentrumssatsning. De vil kunne gi bredere eierskap til sentrum, føre til mer liv i tomme lokaler og sentrumsgater og bidra til nye samarbeid på tvers av fag og sektorer, blant annet mellom offentlig og privat sektor, og frivilligheten og det offentlige, legger hun til.

Fredrikstad er en av kommunene som har fått midler for å skape liv i sentrum. Foto: Fredrikstad kommune

Utenforskap og sosialt entreprenørskap

Seniorrådgiver i DOGA, Matti Lucie Arentz, sitter i utvalget som har vurdert søknadene. Hun forteller at det er flere gjennomgående trender i søknadene.

- Mange av dem fokuserer på arbeidslivstiltak, ungdom, utenforskap og sosialt entreprenørskap. Ønsket om å inkludere marginaliserte grupper i kommunenes sentrumsutvikling er en rød tråd i søknadene, sier hun.

Tilskuddsordningen er en del av DOGAS sentrumsutviklingsprosjekt Levende lokaler. I mai i år ble tilskuddsordningen utlyst med en pott på 2 millioner kroner til pilot- og nettverkskommuner i prosjektet. Pengene er bevilget av Sparebankstiftelsen DNB. 

Tromsø har fått midler av tilskuddsordningen til flere prosjekter. Foto: Tromsø kommune.

Linn Catrine Lunder, gaverådgiver i Sparebankstiftelsen DNB, er enig i at det var mange interessante prosjekter fra hele Norge i søknadsbunken. 

-Det er gøy å se hvilken kraft og interesse som ligger i å lage møteplasser i sentrum. Vi i Sparebankstiftelsen gleder oss til å se hvilke krefter og samarbeid disse midlene vil utløse, og hvordan de vil påvirke eierskapet til sentrum, sier Lunder.

Utvalget består av

Linn Catrine Lunder, Sparebankstiftelsen DNB
Arild Eriksen, arkitekt Eriksen Skajaa Arkitekter
Anita Cecilie Drabløs, seniorrådgiver DOGA
Alexander Kielland Krag, rådgiver DOGA
Siri Holmboe Høibo, rådgiver DOGA
Matti Lucie Arentz, seniorrådgiver DOGA

Spørsmål rundt temaet? Ta gjerne kontakt med:

 • Tor Inge Hjemdal
  Administrerende direktør
  (+47) 971 83 747
  tih@doga.no
 • Siri Holmboe Høibo
  Leder for satsingsområde By- og stedsutvikling
  (+47) 934 81 537
  shh@doga.no