Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Tilskuddsordningen levende lokaler

E-post: post@doga.no

Telefon: 23 29 28 70

Adresse: Hausmanns gate 16
0182 OSLO

Kriterier for tildeling av støtte

 1. Møteplasser i tomme lokaler
  Midler gis til etablering av ikke-kommersielle møteplasser i tomt, sentrumsnært lokale (med oppstart innen utgangen av 2017). Aktiviteten(e) kan generere inntekt, men overskuddet skal i hovedsak brukes for å oppnå mål, og ikke til eiere eller aksjonærer. 
 2. Relasjonen til det offentlige rom og sentrum
  Møteplassen skal gi noe tilbake til sentrum. Den bør være ekstrovert. Tenk gjerne på hvordan bruk av aktiv fasade og spesifikke aktiviteter kan bidra til dette.
 3. Inkludering og fellesskap
  Møteplassen skal ha en inkluderende profil. Det legges vekt på at tiltaket når bredt ut til en eller helst flere deler av lokalsamfunnet.
 4. Nye samarbeid og konstellasjoner
  Tiltaket skal fremme samarbeid og møter på tvers av organisasjoner, sektorer og fag (offentlig/privat, ildsjel/frivillighet, kunst/kultur). Private aktører kan være med i prosjektet når det ikke innebærer egen økonomisk vinning.
 5. Langsiktighet og midlertidighet
  Det er et uttalt mål at midlene skal bidra til langsiktige aktiviteter i de tomme lokalene. Det kan søkes støtte til et midlertidig tiltak når midlertidigheten fungerer som et instrument for utprøving av et mer langsiktig tiltak. Det er ønskelig at prosjektet skal være levedyktig også etter tilskuddsperioden.
 6. Formidling, fremdrift, rolleavklaring og finansiering
  Søknaden må ha en plan for fremdrift, finansiering og formidling/dokumentasjon. Mottakere forplikter seg til å sende inn dokumentasjon på prosjektet vinteren 2018. Det er også viktig å vise hvilke roller og mandat de ulike samarbeidspartnerne i prosjektet har.
 7. Tomt lokale til tiltaket
  Legg ved informasjon om hvilket lokale du skal ta i bruk og hvem som eier det. Dersom dette ikke er spikret legger du ved informasjon om hvor tiltaket potensielt kan være, og en plan for hvordan du planlegger å få med gårdeiere på prosjektet. 
 8. Videreformidling av resultater
  I det nasjonale prosjektet Levende lokaler ønsker vi å samle så mye erfaring og læring som mulig for videre forskning og formidling. Det vil derfor bli lagt vekt på at alt erfaringsmateriale fra de prosjektene vi støtter kan gjøres tilgjengelig for DOGA underveis og etter prosjektavslutning.

Øvrige sentrale vurderingskriterier

Tiltaket må ikke svare ut alle «øvrige sentrale vurderingskriterier», men det er en fordel om tiltaket svarer ut et eller flere av dem.

 • Innovasjonsgrad
  Er tiltaket nyskapende innenfor den lokale konteksten i din kommune? Bidrar det for eksempel til å koble nye aktører sammen, eller til utradisjonelle samarbeid mellom fag og sektorer? Involverer det innbyggere på en ny måte? Forklar gjerne på hvilken måte ditt prosjekt er nyskapende i din kommune.
 • Lokale behov
  Svarer prosjektet på et lokalt behov i kommunen? Søknader som viser til samfunnsutvikling styrkes.  
 • Medvirkning
  Hvordan involveres innbyggere og aktører i utformingen av aktivitetene? Hvordan jobber dere for å sikre bredt eierskap til prosjektet i kommunen?
 • Dedikasjon og motivasjon
  Det er viktig for oss at dere som søker er motiverte til å gjennomføre prosjektet, og drive det videre også etter at støtteperioden er over.
 • Forankring
  Det er viktig å vise at prosjektet er forankret hos ledelsen hos søkerne.

Hvem kan søke?

Organisasjoner, bedrifter, kommuner, foreninger og lag fra kommuner som deltar i Levende lokaler kan søke. Privatpersoner kan ikke søke. Kommunen skal være søker eller medsøker i alle søknadene. Søknader hvor flere går sammen om å søke, styrkes. Pilot- og nettverksdeltakere avgjør selv hvordan de skal spre informasjon om tilskuddsordningen ut til lokalsamfunnet, eksempelvis gjennom lokalpresse, arrangementer etc.

Du finner en liste over nettverkskommunene i Levende lokaler-prosjektet her.

Søknadsskjema

Her kan du søke tilskudd.

Spørsmål rundt temaet? Ta gjerne kontakt med: