Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Tilskuddsordningen levende lokaler

E-post: post@doga.no

Telefon: 23 29 28 70

Adresse: Hausmanns gate 16
0182 OSLO

Levende lokaler er et sentrumsutviklingsprosjekt med mål om å forebygge og bekjempe sentrumsdød i norske kommuner. Dette skal gjøres gjennom å utforske hvordan aktivering av tomme lokaler kan fungere som en metode for mer liv i sentrum og økt samarbeid.

Prosjektet består av tre pilotkommuner og 20 nettverkskommuner, i tillegg til en referansegruppe og følgeforskere fra NIBR. 

Gå rett til søknadsskjema her.

Tilskuddsordningen Levende lokaler

Den nyetablerte tilskuddsordningen Levende lokaler skal bidra til flere inkluderende møteplasser i tomme lokaler i norske sentrumsområder.

– Vi ser at i kommunene i prosjektet har gode ideer og initiativ til aktivitet i tomme lokaler, men at det ofte skorter på økonomiske midler, sier prosjektleder Marte Marstrand. 

Tilskuddsordningen skal gjøre det mulig å realisere gode ideer i

  • kommuner
  • frivillige lag og foreninger
  • private og offentlige organisasjoner
  • velforeninger
  • skoler
  • handelsforeninger etc.

– I tillegg til å skape store ringvirkninger i lokalsamfunnet, vil erfaringene disse prosjektene gir være verdifulle å ha med inn i forskningsdelen av Levende lokaler, forklarer  Marstrand.

Dette handler først og fremst om å finne de riktig gode prosjektene, og siden Levende lokaler er et innovasjonsprosjekt, er vi åpne for det uventede.

Marte Marstrand

Prosjektleder, DOGA

Ikke-kommersielle møteplasser

Sparebankstiftelsen DNB er en ideell stiftelse som gir gaver til allmennyttige, ikke-kommersielle prosjekter. Levende lokaler-kommunene arbeider med både kommersielle- og ikke-kommersielle aktiviteter i tomme lokaler, men tilskuddsordningen gjelder for ikke-kommersielle aktiviteter.

Linn Catrine Lunder fra Sparebankstiftelsen ser frem til å se hva midlene vil utløse:

– Lokalsamfunnene har en veldig viktig rolle i Sparebankstiftelsen DNB sitt arbeid. Med denne gaven ønsker vi å bidra til aktivitet ved hjelp av verktøy og metoder som utarbeides i prosjektet Levende lokaler, forteller hun.

Dette gjelder aktiviteter innen blant annet

  • kunst og kultur
  • frivillighet
  • gründerskap

Flere møteplasser i sentrum kan bidra til å skape felleskap på tvers av generasjoner og demografi, og det skaper tilhørighet og stedsidentitet, sier Lunder.

Fremtidens sentrum

Marte Marstrand mener tilskuddsordningen kan bidra til unike sentrum. 

– Er det noe norske sentrumsområder trenger fremover er det å bygge videre på sine særegne kvaliteter. Mens kjøpesentrene er møteplass primært for de kjøpesterke, kan sentrum lokke med en annerledes og mer inkluderende profil. Mye tyder på at vi må tenke nytt rundt innholdet i sentrumsområdene våre. Kanskje vil fremtidens sentrum inneholde en ny miks av andre typer produksjons- og arbeidsplasser og møteplasser enn de vi ser i de fleste sentrumsområder i dag? 

Hvem kan motta tilskudd?

I samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB har DOGA utarbeidet et sett med tildelingskriterier. Blant annet er det viktig at prosjektene har gjennomføringsevne og motivasjon, at det jobbes langsiktig og at møteplassen har en inkluderende profil, og gir noe tilbake til sentrumsområdet.

– Men til syvende og sist handler jo dette om å finne de riktig gode prosjektene, og siden Levende lokaler er et innovasjonsprosjekt er vi åpne for det uventede, avslutter Marte.

Spørsmål rundt temaet? Ta gjerne kontakt med: