Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Tilskuddsordningen levende lokaler

E-post: post@doga.no

Telefon: 23 29 28 70

Adresse: Hausmanns gate 16
0182 OSLO

Viktige datoer for tilskuddsordningen

30. mars: Tilskuddsordningen lanseres med tildelingskriterier under frokostmøte på DOGA.

1. mai:
Søknadsskjema åpner.

28. mai:
Søknadsfrist.

Lansering av «vinnere» senest 28. juni!

Hvem kan søke støtte, og hvordan gjør man det?

Nettverks- og pilotkommuner i Levende lokaler-prosjektet kan søke om støtte. Andre aktører i de respektive kommunene kan søke om støtte, så lenge kommunen er med som medsøker.

I samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB har DOGA utarbeidet et sett med tildelingskriterier. Blant annet er det viktig at prosjektene har gjennomføringsevne og motivasjon, at det jobbes langsiktig og at møteplassen har en inkluderende profil, og gir noe tilbake til sentrumsområdet.

Les mer om tildelingskriteriene her.

Til syvende og sist handler ordningen om å finne de riktig gode prosjektene, og siden Levende lokaler er et innovasjonsprosjekt, er vi åpne for det uventede.

Hva kan støtten brukes til?

Det er stor frihet i hva støtten til prosjekter kan brukes til. For eksempel:

 • Oppgradering av lokalet (utstyr, materialer osv)
 • Aaktiviteter
 • Honorar (tidsbestemt/konkret)
 • ... og annet som kan være relevant for ditt prosjekt.

Hva kan ikke støtten brukes til?

Til tross for frihet, er det enkelte føringer knyttet til støtten fra Levende lokaler-ordningen. Støtten kan ikke brukes til:

 • Ordinær drift av prosjektet (husleie, lønn, kontorkostnader)
 • Oppgradering av faste installasjoner (elektrisk, vann etc.)

Ta kontakt med Marte Marstrand på mm@doga.no om du er usikker.

Er dette en fast tilskuddsordning?

I utgangspunktet er svaret nei. Dette er en engangsmulighet i forbindelse med Levende lokaler-prosjektet, som avsluttes i 2018.

Søknadsskjema

Her kan du søke tilskudd.

Spørsmål rundt temaet? Ta gjerne kontakt med:

 • Siri Holmboe Høibo
  Leder for satsingsområde By- og stedsutvikling
  (+47) 934 81 537
  shh@doga.no