Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Internasjonalt arbeid

E-post: post@doga.no

Telefon: 23 29 28 70

Adresse: Hausmanns gate 16
0182 OSLO

Neste års utstilling er et samarbeid mellom DOGA, Klubben, Norwegian Crafts og Norsk Industri og vil arrangeres i designdistriktet Zona Tortona fra 17. til 22. april 2018.

Prosjektets formål er å øke konkurransekraften til norsk møbel- og designindustri og kunsthåndverk internasjonalt og hjemme. Det nye utstillingskonseptet er tenkt som et treårig løp som kan inngå i et fremtidig nasjonalt program for design, merkevare og eksport.

Tidligere utstillere forteller at deltagelsen i Milano har gitt dem økte muligheter og mange har blitt invitert til samarbeid med store internasjonale aktører. 

Utvalget vil bli kuratert og valgt ut på bakgrunn av verdiene kvalitet, bærekraft og felleskap. Utover dette ser vi etter et bredt utvalg av nye prosjekter som kan bidra til å styrke norsk møbel- og designbransje i det globale markedet.

Søknaden skal sendes i PDF-format og inneholde:

 • Kort prosjektbeskrivelse
 • Kort tekst som forklarer dine mål og motivasjon for å delta
 • Bilder av objekter / prototyper eller konsept / produktskisser
 • Bilder av tidligere prosjekter
 • CV 

Det er viktig at utstillerne har individuelle mål for deltakelse, og det er et krav at utstiller er tilstede under hele messen.

Vennligst send søknaden til exhibitions@doga.no innen 6. oktober 2017 merket med "Milano 2018".

Produsenter som ønsker å delta kan søke gjennom Norsk Industri, mer informasjon om dette vil publiseres i Norsk Industris kanaler. 

Kontaktperson 

Ta kontakt med prosjektleder: 

Grete Sivertsen
grete@edited.no
Telefon: 928 58 152

Spørsmål rundt temaet? Ta gjerne kontakt med:

 • Ida Aandal Røijen
  Rådgiver internasjonal profilering
  +47 45 13 67 78
  iar@doga.no