Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Internasjonalt arbeid

E-post: post@doga.no

Telefon: 23 29 28 70

Adresse: Hausmanns gate 16
0182 OSLO

Nordic Built Cities

Nordic Built Cities is a lighthouse programme in the Nordic Co-operation Programme for Innovation and Business Policies 2014–2017.  In addition, urban challenges play a key role in the co-operation programme on regional policies 2014–2017. Denmark is lead country for the programme and responsible for its implementation in cooperation with the four other Nordic governments, the Nordic Council of Ministers and Nordic Innovation. Nordic Innovation is also responsible for the design and management of the Nordic Built Cities programme.

The three main objectives of the Nordic Built Cities programme are to:

  • Encourage joint Nordic dialogue on important urban challenges related to physical, urban spaces.
  • Stimulate the development of innovative [1] solutions, which address such challenges and make way for liveable, smart and sustainable urban spaces in the Nordics.
  • Promote these solutions in, and especially outside, the Nordic region in order to strengthen the Nordic brand and benefit growth and employment in Nordic companies in the building sector as well as related sectors.
Trygve Lies plass på Furuset i Oslo var en av seks finalister i Nordic Built Cities-konkurransen i 2016.

Interreg

Interreg er EUs program for å fremme sosial og økonomisk integrasjon over landegrensene gjennom regionalt samarbeid. DOGA deltar i prosjektet Harbour(X)change, som omhandler transformasjon av tidligere industrielle havnearealer til byformål.

Europan

DOGA sitter i styret til Europan Norge. Europan (European federation for new architecture) er en ideell stiftelse dannet i 1988 og støttet av nærmere 20 europeiske land. Formålet er å fremme nyskapende ideer innen boligbygging og byutvikling i samarbeid med Europan Europa, ved å igangsette og gjennomføre internasjonale arkitektkonkurranser for arkitekter under 40 år

DOGA er med i nettverket Norwegian Arts Abroad. Foto: Siren Lauvdal

Norwegian Arts Abroad

Nettverket Norwegian Arts Abroad (NAA) er et samarbeid mellom de syv kunstfaglige organisasjonene som rådgir Utenriksdepartementet, og som er en del av Kulturdepartementets virkemidler for internasjonalisering og promotering av norsk kultur internasjonalt. NAAs formål er å øke fagfeltenes eksport og internasjonale tilstedeværelse. Nettverket arbeider for å oppnå felles mål og skape syngerier mellom organisasjonene og kunstsektorene.

Disse er med i Norwegian Arts Abroad:

Danse- og teatersentrum
Design og arkitektur Norge, DOGA
Norsk Filminstitutt, NFI
Norwegian Crafts
Norwegian Litteratur Abroad, NORLA
Music Norway
Office for Contemporary Art, OCA 

Samarbeidsrådet for møbel og interiør (SMI)

SMI ble etablert i 2016. Dette er et nettverk av designere, produsenter, organisasjoner og utdanninger som sammen arbeider for å fremme norsk møbel- og interiørdesign nasjonalt og internasjonalt. SMI har som mål å skape flere vekstkraftige merkevareprodusenter i Norge, øke den totale verdiskapingen og sette norske designere og merkevareprodusenter på kartet gjennom eksport av bærekraftige designprodukter og -løsninger.

SMI består av representanter fra Klubben, StokkeAustad, Anderessen & Voll, Ralston & Bau, Designarena Bergen, NIL, Norsk Industri, Vestre, Norwegian Rooms, Møbelkraft, Norwegian Crafts, Norwegian Icons og Kunst- og designhøgskolen i Bergen. Det er også etablert en referansegruppe med representanter fra DOGA, Innovasjon Norge og Utenriksdepartementet.

Spørsmål rundt temaet? Ta gjerne kontakt med:

  • Ida Aandal Røijen
    Rådgiver internasjonal profilering
    (+47) 451 36 778
    iar@doga.no