Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Tall og analyser

Det er grunn til å tro at utviklingen og etterspørselen av designtjenester de siste årene har endret både hvilke tjenester som tilbys og hvem som leverer disse. Derfor skal DOGA og de andre nordiske designorganisasjonene nå kartlegge designressurser i Norden.

Ta undersøkelsen

Klikk her for å ta undersøkelsen.

Undersøkelsen er en del av den første omfattende studien av den nordiske designressursen. Studien vil gi viktig innsikt i hvordan og hvor designere opererer i en nordisk sammenheng, og hvilken type verdi de bidrar med. Disse innsiktene er avgjørende for å gi et bedre forståelse av designfeltet over hele Norden. 

Dette er et samarbeid mellom fem nordiske Dansk Design Center, Design Forum Finland, SVID – Stiftelsen Svensk Industridesign, Iceland Design Centre og DOGA:Studien er finansiert av Nordic Innovation og utføres av Seismonaut.

Vi vil oppfordre alle som kan være en del av den nordiske designressursen til å svare på undersøkelsen:

  • Personer fra alle bransjer som bruker designdrevne ferdigheter og metoder
  • Personer med eller uten formell designutdanning
  • Personer med designferdigheter som for tiden ikke bruker dem (for eksempel fordi de jobber i et annet felt eller er for tiden arbeidsledige).

Klikk her for å ta undersøkelsen.

Spørsmål rundt temaet? Ta gjerne kontakt med: