Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Tall og analyser

I løpet av de siste ti årene har designfeltet gjennomgått en omfattende endring både i Norden og internasjonalt. Design er ikke bare en skapende prosess for utvikling av produkter og tjenester, men inkluderer også design thinking, tjenestedesign og strategisk bruk av design, ofte i samspill med kompetanse fra andre fagretninger. Med denne utvidelsen av designfeltet skaper design verdi på enda flere områder i både næringslivet og samfunnet.

Trenger oppdatert kunnskap

Vi mangler i dag en oppdatert oversikt over designbransjen i Norden, og det er vanskelig for kjøpere av designtjenester å finne relevante ressurser for sine behov. Det er også viktig for andre interessenter rundt designbransjen, som virkemiddelapparatet, policy makers, bransjeforeninger og utdanningsinstitusjoner, å belyse om ressursene som tilbys svarer på etterspørselen i markedet.

Et nordisk samarbeid

Derfor samarbeider nå Dansk Design Center, Design Forum Finland, SVID – Stiftelsen Svensk Industridesign, Iceland Design Centre og DOGA om å kartlegge designressursene i hele Norden. Målet er å få oversikt over tilbyderne av relevante designtjenester i alle landene, og å utvikle et verktøy for å tilgjengeliggjøre denne informasjonen. Prosjektet er finansiert av Nordic Innovation og startet opp i september 2018.

– Vi ser frem til å få mer kunnskap om hvordan tilbudet av designtjenester ser ut per i dag. Det er grunn til å tro at utviklingen og etterspørselen de siste årene har endret både hvilke tjenester som tilbys og hvem som leverer disse, sier Anita Cecilie Drabløs som arbeider med undersøkelsen hos DOGA.  

Det er grunn til å tro at utviklingen og etterspørselen de siste årene har endret både hvilke tjenester som tilbys og hvem som leverer disse.

Anita Cecilie Drabløs

Seniorrådgiver design, DOGA

Verdien av design

Høsten 2017 gjennomførte DOGA en markedsundersøkelse for å finne ut hvordan norsk næringsliv benytter seg av designtjenester og hvilken verdi det tilfører virksomhetene. Les om den her.

Til sammen vil disse to undersøkelsene bidra til innsikt om både tilbud og etterspørsel av designtjenester i Norge.

Du kan følge prosjektet og det videre arbeidet med å definere hva den nordiske designressursen er her: Hvad er den NORDISKE designressource?

Spørsmål rundt temaet? Ta gjerne kontakt med: