Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Designbransjen viser verdien av design

Anbudet som tok av

I første omgang skulle Mission jobbe med selve anbudet til Avinor, men Narvesen og Mission skjønte raskt at det var behov for et bredere anlagt strategisk designarbeid. Målet var å bli Oslo Lufthavns og Avinors foretrukne samarbeidspartner innen convenience og den aktøren som får de beste lokalene til disposisjon. Vi spurte oss selv hva Narvesen måtte gjøre for å fortjene dette. Prosessen førte ikke bare til en splitter ny identitet med blant annet en mer levende logo, men resulterte også i et nytt butikkonsept.

Fornyelse av folkesjela

Narvesen er en del av den norske folkesjela. De ønsker å være "et lyspunkt i hverdagen til folk flest", og de er opptatt av å pleie sine kunder raskt og enkelt, pålitelig og tiltalende. Når butikkjeden og Mission skulle utvikle en ny merkevare med en ny identitet og et nytt butikkonsept, var det naturlig å se både bakover og fremover. Narvesen ble grunnlagt i 1894, og logoen ble sist endret i 1992. Det var viktig at ny identitet skulle være gjenkjennelig og tilføre noe helt nytt på én og samme tid.

Narvesen trenger FLYT

Vi var opptatt av å finne en løsning der teknologi, design og butikkonsept fungerer optimalt for en rekke forskjellige kundetyper, men også for ansatte i Narvesen. Målet var å forenkle tilværelsen til de svært så ulike kundene som befinner seg på et folksomt sted som en flyplass, fra de travleste reisende til de som har rikelig med til tid til disposisjon. Løsningen var FLYT, et konsept som gjør det mulig for alle typer reisende å bruke Narvesen på optimal måte. 

Produkter og kategorier ble plassert i henhold til fartssoner, noe som gjør det mulig for de travleste å få med det mest nødvendige på kortest mulig tid og raskt betale i strategisk plasserte ekspresskasser. Vi bestemte oss for å gjøre inngangspartiet mer åpent og luftig, rydde fasader og vinduer for bedre innsyn og mer dagslys. Dessuten plasserte vi kjølere, hyller og øvrig interiør på en måte som forbedret siktlinjer, kundeflyt og gjorde det enklere for kunder å orientere seg.

For å forsterke følelsen av flyt, ble det designet en lyssti i taket som leder de besøkende sømløst gjennom lokalet og tilfører en visuell egenart. Mange faktorer var med på å forme valgene våre: Alt fra identitet, kommunikasjon, interiør, butikklayout, skilting og fasader til lesbarhet, farger, lys og romutnyttelse. Vi var dessuten opptatt av å utnytte mulighetene i nye teknologiske løsninger og bruke data om brukeradferd og kjøpsmønster.

Effekten

Kontrakten på OSL på seks enheter har en estimert verdi på 2,1 milliarder kroner for Reitan Convenience. Det videre arbeidet med butikkonseptet har også båret frukter. Ytterligere 4 enheter er sikret på Bergen Lufthavn Flesland, til en verdi av 700 millioner kroner. I Oslo ble 30 butikkenheter på Sporveiens traseer sikret gjennom anbud, med en samlet verdi på 2,9 milliarder kroner. Reitan Convenience har så langt vunnet kontrakter til en samlet verdi på 5,7 milliarder kroner med dette konseptet. De nye konseptbutikkene har hatt en økning i totalomsetning på 30%, og omsetningen per kunde har gått opp med 17%.

Oppdragsgiver: Reitan Convenience

Kontakt

Kontaktperson i Mission: Ole Abildsnes

99536643
ole@mission.no

www.mission.no