Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Designbransjen viser verdien av design

Underveis i identitetsprosessen, som konsekvens av utdanningsreformen, ble KHiB slått sammen med Griegakademiet og innlemmet i Universitetet i Bergen. Målet om å forene kunst og design ble endret, til å forene KHiB og Griegakademiet under nytt fakultet.

KHiB ønsket å ta en tydelig posisjon blant nordiske utdanningsinstitusjoner. Det nye signalbygget og identiteten skulle samspille naturlig. Høgskolen hadde behov for et dynamisk og skalerbart identitetssystem, som kunne presentere innhold av ulikt format, karakter og styrke. Identiteten skulle være funksjonell, og enkel å forvalte for brukere med ulik grad av kompetanse. Og den skulle bidra til intern stolthet.  

Forstå, forenkle, forme, forandre

Vi innhentet et bredt innsiktsgrunnlag; strategiske føringsdokumenter, bransjesurveys, intervjuer med ansatte og elever – og nybyggets arkitekter, spørreundersøkelser blant potensielle søkere, befaring på eksisterende og nye fasiliteter, og workshops med administrasjon, studenter og lærere. Slik fikk vi avgjørende forståelse for eksisterende funksjonalitet og forvaltning av KHiBs identitet, studenter og ansattes drivere for valg, høgskolens iboende verdier, fordeler og egenskaper.

Dette ga oss grunnlag til å bygge en merkeplattform. Plattformen spissformulerer organisasjonens egenart, og hva som gjør den unik. Gjennom prosessen fungerte plattformen som styringsverktøy. Et kompass som sikret at beslutningene som ble tatt var strategisk fundert, og i tråd med målene for prosessen. 

 Det definerende ved KHiB var interfagligheten og friksjonen mellom avdelingene. Plattformens essens definerte konseptet Spenningsfelt, som vi bygget identiteten på. Spenningsfelt tar målet om forening og institusjonens potensielle utfordring ved friksjon på alvor, og bygger det som en styrke. Visuelt danner betegnelsen på de tre fagfeltene et iboende kaos, i et pulserende og dynamisk logosystem. Identiteten uttrykker dynamikk og friksjon der logoen(e) interagerer med andre berøringsflater. Den er fleksibel i kraft og volum, men fremstår likevel gjenkjennelig på tvers av flater – fra analoge og digitale, til fysiske rom og arealer.

Bred og dyp forankring var avgjørende gjennom hele prosessen. Representanter fra alle institutter og seksjoner var involvert underveis, også elevene og høgskoleadministrasjonen. Da beslutningen om sammenslåing kom, var plattformen allerede omfavnet internt. Griegakademiet og KHiB besluttet sammen å la plattformen være førende også for det nye fakultet.

En samlende identitet – og prosess

Prosessen og løsningen var avgjørende for at tre fagfelt skulle finne sin form for sameksistens. Identitetsprosessen hjalp dessuten KHiB og Griegakademiet å bevare sin faglighet, utviklingskraft og historie ved innlemmelsen i universitetet. Søknadstallet til fakultetet har holdt seg stabil gjennom en utfordrende flytteperiode. Den nye identiteten løfter frem en iboende kraft, som både ansatte og studenter identifiserer seg med. Det bidrar til å skape et dynamisk og stimulerende vekstmiljø, med kraft og evne til å løfte faget – og holde samfunnet våkent.

Kontaktpersoner

Uniform design
uniform.no

Helle Torkildsen
helle@uniform.no
900 45 356

kmd.uib.no 

Credit:
SDG 
Molte Media