Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Designbransjen viser verdien av design

Bakgrunn og formål

Oslo bussterminal er den tredje største transportterminalen i Norge, med 50 000 reisende og over 1 350 bussbevegelser per dag. Mange har også bussterminalen som arbeidsplass.

Målet er å forvandle området til en destinasjon, og forsterke kollektivtransportnettet i Norge.

Gjennom et unikt tverrfaglig samarbeid mellom tegn_3, Designit og samarbeidspartnere, vil Oslo bussterminal få et etterlengtet ansiktsløft, bli en ny merkevare og tilby en forbedret kundereise.

Collage med forskjellige elementer fra den nye Oslo bussterminal som inngang, visuell profil og skilter

Foto: Designit

Designprosessen

tegn_3, som har ansvar for prosjektledelse, arkitektur og urban design i prosjektet, fikk med seg Designit på laget, slik at fagområdene arkitektur, tjenestedesign, merkevarebygging og grafisk design har jobbet tett sammen om en helhetlig løsning. Dette har gitt designerne en unik mulighet til å skape noe større og mer relevant enn hvis hver faggruppe hadde jobbet for seg.

Gjennom workshoper med en bred referansegruppe, brukerundersøkelser og grundig kartlegging fikk prosjektet innsikt i hva de faktiske utfordringene er.

I innsiktsfasen har det vært viktig å få tilbakemelding fra brukerne av terminalen. Designerne har snakket direkte med folk, og på denne måten fått et reelt bilde av behovene til de som skal reise og de som jobber på bussterminalen.

Med innsikten som fundament har Designit og tegn_3 jobbet parallelt med arkitektur, tjenestedesign, merkevarebygging og grafisk design for å forme en helhetlig opplevelse for både de reisende og de ansatte hos bussterminalen.

Det er utviklet og lansert en ny merkevare for Oslo bussterminal, OBT. Den blir viktig for å skape stolthet til arbeidsplassen og bygge renomméet til Oslo bussterminal.

Det har vært viktig å forme Oslo bussterminal som en merkevare som snakker til folk som mennesker, og ivaretar deres reelle behov. Og ikke bare som nok en busstasjon. Målet har vært å skape en unik merkevare med egen personlighet og egne verdier. En merkevare med konsekvent tilstedeværelse i både arkitektur, visuell identitet, kommunikasjon, interiørdesign og tjenester.

Illustrasjon av Oslo bussterminal fra innsiden
Foto: Tegn_3
Foto: Tegn_3
Bilde av åpen laptop som viser Oslo bussterminals nettside
Foto: Designit
Foto: Foto: Designit

Resultater

Selve bussterminalen blir transformert og vil oppleves som lysere og mer attraktiv. Belysning, tilgang, tydelig skilting og økt aktivitet vil koble bussterminalen til byen, og være med på å gjøre området tryggere.

Konkrete resultater:

  • Ny etablert merkevare gjør OBT til en tydelig avsender med bedre posisjon og økt omdømme
  • Etablert visjon og verdier har allerede økt engasjement og tilfredshet blant medarbeiderne
  • Digitale løsninger skal hjelpe kundene med å planlegge reisen, navigere på terminalen, finne spennende aktiviteter/steder i Oslo
  • Nytt wayfinding-system
  • Fire nye innganger
  • Tre nye informasjonspunkter vil veilede passasjerene og besøkende med personlig hjelp
  • + 1000 kvadratmeter interne publikumsarealer vil gjøre lokalene mer oversiktlige til fordel for bedre navigasjon og trygghet
  • + 700 prosent areal til sitteplasser og mer attraktivt serveringstilbud
  • + 300 prosent av kommersielle arealer og 250 kvadratmeter tilgjengelig til reklame vil øke tilstedeværelse av kommersielle aktører, og posisjonere OBT som springbrett for kommersiell aktivitet
  • Oslo bussterminal som nytt knutepunkt i byen, og som ambassadør for Oslo som turistdestinasjon

Arbeidet med å renovere Oslo bussterminal starter første kvartal 2018, og skal stå ferdig før sommeren 2019.

Involverte i prosjektet

Merkevarebygging, tjenestedesign, grafisk design: Designit
Arkitektur: tegn_3
Oppdragsgiver: Akershus KollektivTerminaler FKF
Andre samarbeidspartnerne i forprosjektet: ÅF Lighting, Rambøll og Asplan Viak.

Kontaktperson:
Francesco Volpi
Senior Brand Designer - Designit Oslo
+47 473 91 937 - francesco.volpi@designit.com

Gateskilt-reklame på busstopp for Oslo bussterminal, med teksten «no dramatic fjords here, sorry ... but we can take you to Geiranger» på bilde av Geirangerfjorden.
Foto: Designit
Foto: Designit

Spørsmål rundt temaet? Ta gjerne kontakt med: