Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Designbransjen viser verdien av design

Bakgrunn og formål

Over halvparten av REMA 1000s kunder handler oftere i andre butikker. Det var utgangspunktet for et innsiktprosjekt, med formålet om å finne ut hvilket forhold folk hadde til dagligvarebutikker, det å handle inn til hjemmet, og hva som driver lojalitet.

«Kunden er vår øverste sjef», heter det i REMA 1000s verdigrunnlag. Vårt kvalitative innsiktsarbeid bekreftet at lave priser er en stor driver når det kommer til å velge butikk, men flere etterlyste gode priser på varene de ønsker å kjøpe. Og uansett om de fleste aktørene i dagligvarebransjen snakker om personlige tilbud, er det fortsatt de varene butikken ønsker å selge som kommuniseres ut til kundemassene.

Dette ga oss ideen om «personlige priser»: Mens andre har tilbud på det de vil selge, kutter REMA 1000 prisen på det hver enkelt kunde vil kjøpe! Det som startet som et innsiktsprosjekt ble raskt til et innovasjonsprosjekt.

Løsningen ble Æ – en app som registrerer alle kjøp, blir kjent med kundens handlemønster og kutter 10 prosent på de ti varene hver enkelt handler mest.

Tre mobiltelefoner (iPhone) på rekke med ulike bilder fra brukergrensesnittet til Æ-appen.

Foto: Designit

Designprosessen

Siden Æ er en tjeneste som kommer tett på kunden, har det vært avgjørende at sluttbrukerne har vært delaktige gjennom prosessen. Alt fra funksjonalitet og UX til ordlyder har vært testet så hyppig som mulig.

Brukerintervjuer og observasjon har vist at hver enkelt kunde har sin måte å planlegge og gjennomføre innkjøp på, og tjenesten skal understøtte det uten å bli generisk og nytteløs.

Alle tenkte konsepter og funksjoner har fra dag én vært prioritert i et roadmap som strekker seg to år frem i tid. I samarbeidet med ca. 20 underleverandører har roadmapet vært det viktigste verktøyet i designprosessen, både for å visualisere hvor i prosjektet vi er til en gitt tid og hvor vi er på vei. Ukentlige møter, med gjennomgang av oppdatert roadmap, har sørget for at alle leverandører har jobbet mot samme mål, og med de tingene som har vært viktigst akkurat der og da.

I tillegg til kompleks teknologi, er dagligvarebransjen i stadig endring. Gjennom hele prosjektperioden har vi hatt ukentlige møter med alle viktige beslutningstakere fra REMA 1000, for å sikre at vi alltid følger overordnet strategi og visjon.

Resultater

Æ gikk rett til topps i både App Store og Google Play allerede dagen før den offisielle lanseringen. Etter tre dager hadde over 300 000 nordmenn lastet ned appen. Målet om en million nedlastninger ble nådd 50 dager etter lansering.

I tillegg har REMA 1000 sikret seg en helt ny kommunikasjonskanal. De kan samle inn data, og personalisere kundeopplevelsen for hver enkelt kunde.

Kontakter

Design: Designit

Samarbeidsparnere: Shortcut, Mccann, Visma, Abalon, Bouvet, Crayon, Storebox, Communicate, SopraSteria, Stix, Verifone

Oppdragsgiver: REMA 1000

Kontaktperson:

Elizabeth Matre-Aas
+47 918 25 639 - elizabeth.matre-aas@designit.com