Design og designerens rolle har forandret seg markant det siste tiåret. Sammen med våre nordiske søsterorganisasjoner har DOGA nå publisert den mest helhetlige undersøkelsen av nordiske designere.

Innsikt

Et nytt perspektiv på den nordiske designeren

Hvite piler som peker oppover er skrudd fast på en gammel trevegg

67 prosent av norske bedriftsledere mener at design vil bidra til å styrke bedriftens resultat de neste fem årene. Det viser en undersøkelse DOGA nylig har gjennomført.

Innsikt

Er design lønnsomt for norske bedrifter?

To nordiske undersøkelser gir mer kunnskap om nordisk designbransje enn tidligere. Viktig å få tallkunnskap, sier Anita Cecilie Drabløs i DOGA.

Nyheter

Bygger innsikt om nordisk designbransje

styre sheriff film

Designmetodikk bidrar til innovasjon, omstilling og nye forretningsmodeller og kan derfor bli et konkurransefortrinn for dem som tar i bruk designmetodikk.

Er designmetodikk relevant for styret og toppledere?

Illustrasjon av nye Oslo bussterminal innvendig.
Bilde viser mennesker som går på et fortau i et bymiljø med trær. I forgrunnen står ei jente og tar bilde med mobilen sin av noe vi ikke ser hva er.

I prosjektet Sammen for bærekraftige steder og lokalsamfunn, samler DOGA kommuner, næringsliv og akademia for å utforme felles prinsipper for smartby-arbeidet

Sammen for smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn

Bilde av bro med Barcode-bygningen i bakgrunnen. Sol skinner gjennom to bygninger

Hva vet vi egentlig om de samfunnsøkonomiske følgene av byfortetting? Altfor lite, ifølge en fersk norsk rapport.

Rapport om de samfunnsøkonomiske følgene av byfortetting

Illustrasjon av Levende lokaler-rapporten.

Nå kan du laste ned og lese kunnskapsrapporten Levende lokaler! Eriksen og Skajaa arkitekter har på oppdrag fra DOGA samlet omtrent 50 eksempler på tiltak som har skapt liv i tomme bygninger.

Nyheter

En kunnskapsrapport om bruk av tomme lokaler

To barn går i bybildet i Oslo

Barn i by-prosjektet, som handlet om å implementere Barnetråkk i eksisterende rutiner og arbeidsmåter, er nå avsluttet. Prosjektet viser at medvirkning er krevende å gjennomføre i praksis, og at kommunene må sette av mer tid og ressurser for å få til reell medvirkning.

Meninger

Medvirkning må bli rutine!

Ypsilonbroen i Drammen. Hvis fotgjengerbro med barn og syklister en sommerdag.

Medvirkning i planprosesser er lovpålagt, men hvordan gjøres det i praksis rundt omkring i Kommune-Norge? En undersøkelse DOGA gjennomførte i 2017 gir noen svar.

Medvirkning og norske kommuner – hvordan gjør de det?