Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Vinnere DOGA-Merket Nykommer 2017

E-post: post@doga.no

Telefon: 23 29 28 70

Adresse: Hausmanns gate 16
0182 OSLO

Utøver(e): KOHT Arkitekter v/Kenneth Larssen Lønning, Christopher Wilkens, Anders Olivarius Bjørneseth og Jonas Velken Kverneland
Fagdisipliner: arkitektur, by- og regionplanlegging, byutvikling, byrom, storskalaarkitektur og landskapsarkitektur
kohtarkitekter.no


Døvekirkeparken. Ved Døvekirken danner nye universitetsbygg en romlig innramming, der parken er det samlende elementet. Plassen berikes med små landskapsmessige inngrep, og tilrettelegger for utadrettet næringsvirksomhet. Illustrasjon: Beauty and the Bit

Campus midt i byen

Bakgrunnen for plan- og designkonkurransen var at 400 studieprogram skal samlokaliseres i perioden 2016 til 2025, noe som innebærer om lag 20 000 studenter på en ny campus på 130 000 m2 i Elgeseter bydel i Trondheim. Et viktig premiss i konkurransen var å bruke det offentlige rom til å knytte sammen eksisterende campus Gløshaugen, nye areal langs Klæbuveien og den eksisterende bysituasjonen. NTNU Campus – Veien videre er vinnerbidraget fra konkurransen.

Illustrasjon: KOHT Arkitekter
Illustrasjon: KOHT Arkitekter

Juryuttalelse

Vi synes bidraget på en vellykket måte har klart å skape et område med en fin identitet, eller som et av jurymedlemmene sa det: «Dette er god byplanlegging, rett og slett.» De lager på en måte en «ny by i byen». De har utformet programmet og laget en plan – 130 000 kvadratmeter, 20 000 nye studenter – en løsning som bruker offentlige rom som premisser for planleggingen. Det er også gledelig at de tross sin unge alder har utfordret briefen og foreslår en annen løsning enn den etterspurte, og som de argumenterer overbevisende for. Det er imponerende, modent og profesjonelt, og det er en stor glede å gratulere KOHT Arkitekter med et velfortjent DOGA-merket.

Spørsmål rundt temaet? Ta gjerne kontakt med:

  • Caroline Olsson
    Rådgiver DOGAs priser (i permisjon)
    (+47) 91 62 46 12
    co@doga.no