Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Vinnere DOGA-Merket Nykommer 2017

E-post: post@doga.no

Telefon: 23 29 28 70

Adresse: Hausmanns gate 16
0182 OSLO

Navn på utøver: Anders Haagaas Grinde
Studium: Master i arkitektur, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO)
Fagdisipliner: arkitektur, byutvikling, byrom, storskalaarkitektur og industridesign
haagrin.com

Modellfoto av anlegget uten tak. Foto: Einar Elton Jacobsen

Kortreist laks fra land

FISH er et landbasert anlegg for lakseoppdrett som skal ligge på Grønlikaia i Oslo, i buffersonen mellom den planlagte fjordbyen og byens siste industrihavn. Bygget inneholder alle produksjonsfaser fra klekkeri til slakteri og er skalert for å kunne tilfredsstille byens årlige konsum av laks

Kart over Grønlikaia
Flyfoto Grønlikaia. Illustrasjon: Anders Haagaas Grinde
Illustrasjoner fra besøkslinje. Illustrasjon: Anders Haagaas Grinde

Juryuttalelse

Byen har de siste årene blitt omgjort til en åker med stadig flere og bedre muligheter til lokal og miljøvennlig matauk. FISH melder seg på i denne nye grønne urbane utviklingen og er en idé vi virkelig håper vil lykkes. Her er det mange gode ting å trekke frem: besøkssenteret, som vil være med på å gjøre lakseproduksjon transparent og spennende, arkitekturen, som overbeviser i sin ambisjon om å bli en egen attraksjon, og den miljømessige dimensjonen med kortreist mat og smittefri produksjon. Dette er rett og slett overbevisende og veldig spennende!

Spørsmål rundt temaet? Ta gjerne kontakt med:

  • Caroline Olsson
    Rådgiver DOGAs priser (i permisjon)
    (+47) 91 62 46 12
    co@doga.no