Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

DOGA-merket nykommer

E-post: post@doga.no

Telefon: 23 29 28 70

Adresse: Hausmanns gate 16
0182 OSLO

Om søknaden

I søknadskjemaet skal du fortelle om målet, prosessen og resultatet til prosjektet du søker med. Juryen vil ser etter prosjekter som svarer til kriteriene form, funksjon og nyskaping. Juryen vil også vurdere hvilken verdi prosjektet kan ha for samfunnet, økonomi og/ eller miljøet hvis det blir realisert.

Prosjektet det søkes med trenger ikke å svare til alle disse områdene. Du velger selv hvilke av kriteriene som er relevante for ditt prosjekt. Vi anbefaler også å lese mer om kriteriene her før du starter. Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål.

DOGA-merket nykommer juryeres kun digitalt. Juryen drar ikke på befaring eller tester fysiske modeller eller produkter. Du kan dessverre ikke sende inn fysisk materilale til juryeringen. Gi derfor juryen en helhetlig beskrivelse av prosjektet gjennom tekst, bilder, illustrasjoner og evt. video.

Søknaden kan fylles ut i vilkårlig rekkefølge og lagres underveis.

Hvem kan søke?

DOGA-merket nykommer kan søkes av studenter innenfor design- og arkitekturfagene og nyetablerte designere og arkitekter. Du kan søke om du bor i Norge eller er norsk og bor i utlandet. Du kan søke inntil fem år etter endt utdanning.

Vi ønsker oss søkere fra alle design- og arkitekturfeltene, og du kan søke med blant annet:

 • Konsepter
 • Skoleprosjekter
 • Gruppeprosjekter
 • Individuelle prosjekter
 • Prosjekter gjennomført etter endt utdanning

Du kan også søke med prosjekter som er realiserte enten på skolen eller etter endt utdanning, men dette er ikke et krav.

Det er gratis å søke og du kan sende inn så mange prosjekter du ønsker.

Rettigheter

Dersom flere er involvert i prosjektet må alle gi sitt samtykke til at det sendes inn til konkurransen. Alle involverte må krediteres.

DOGA forbeholder seg retten til å bruke materiell fra konkurransen i utstillinger, på nettsiden, i nyhetssaker og lignende.

Har du spørsmål til rettigheter til et design, varemerke eller en oppfinnelse, anbefaler vi deg å ta kontakt med Patentstyret på 22 38 73 00 eller post@patentstyret.no.

Spørsmål rundt temaet? Ta gjerne kontakt med:

 • Thea Mehl
  Seniorrådgiver DOGAs priser
  (+47) 41 30 98 19
  tm@doga.no