Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Vinnere 2014 - Jurykjennelser

Hensynet til pasienten, pårørende, ansatte og studenter har bestemt alt fra utformingen av bydelen og bygningsmassen, helt ned til den enkelte sengepost. Det er en prestasjon at man har klart å beholde et helhetlig brukerfokus i dette enorme prosjektet, sier juryleder Knut Hovland.

Resultatet er fornøyde pasienter, pårørende, studenter og personale ved

St. Olavs Hospital. Sykehuset i Trondheim har vekket stor internasjonal oppmerksomhet både for sykehusdesign og som byutviklingsprosjekt.