John Arne Bjerknes, juryleder for Innovasjonsprisen for universell utforming, presenterer prosjektet St. Olavs Hospital som vant i 2014.

Løsningen vil bli vurdert på et helhetlig kvalitetsperspektiv og kriterier som materialvalg, funksjonalitet, estetikk, bærekraft og brukeropplevelse. Innovasjon og universell utforming utover generelle lovkrav og minstestandarder vil bli særlig vektlagt.

Kategorier og kriterier

En dame står og snakker i mikrofonen. I bakgrunnen står tre andre - to damer og en mann.

Har du søkt Innovasjonsprisen for universell utforming? Slik vurderes forslagene.  

Juryering av Innovasjonsprisen for universell utforming

Universell utforming er en innovativ strategi for planlegging og utforming. Følgende definisjon er i samsvar med FN-konvensjonen om funksjonshemmedes rettigheter og danner basis for nye norske lover og forskrifter.

Informasjon

Hva er universell utforming?

Dame går foran vindu.

Som utgangspunkt for all vurdering vil Regjeringens og Innovasjon Norges brede definisjon for innovasjon bli benyttet:

Informasjon

Hva menes med innovasjon?

Jurymedlemmer for Innovasjonsprisen for universell utforming 2014 sitter rundt et bord og diskuterer søknader.

Lurer du på noe i forbindelse med Innovasjonsprisen for universell utforming? Her finner du svar på noen av de vanligste spørsmålene.

Informasjon

Vanlige spørsmål om Innovasjonsprisen for universell utforming