Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

DOGA-merket for design og arkitektur

E-post: post@doga.no

Telefon: 23 29 28 70

Adresse: Hausmanns gate 16
0182 OSLO

Årets søknadsfrist var den 13. juni 2018. Prisutdelingen vil finne sted på DOGA, torsdag 8. November 2018.

Oppdragsgiver og utøver søker sammen for et prosjekt der det er tatt i bruk arkitektur eller designkompetanse. 

Med oppdragsgiver mener vi virksomhet, byggherre og offentlig sektor. Utøver representerer designer(e) eller arkitekt(er), både in-house og selvstendige virksomheter.

Under fanen Om prosjektet vil du bli bedt om å krysse av hvilke arkitektur - og/eller designdisipliner som har vært de viktigste driverne for utviklingen av prosjektet.

Gjennom beskrivelse av mål, prosess, resultat og effekt/ ønsket effekt setter dere selv premisser for hva dere ønsker å belyse i prosjektet. Beskriver hovedtrekk i prosess og utvikling, samt hvilke resultat dere har oppnådd ved bruk av arkitektur -eller designkompetanse.

Beskriv prosjektet godt gjennom tekst, bilder, illustrasjoner og eventuelt film. Søknadsskjemaet og tilhørende lenker og bilder er det som danner grunnlaget for juryeringen. Juryen drar ikke på befaring eller tester fysiske modeller eller produkter.

Du kan fylle ut i vilkårlig rekkefølge og lagre søknaden underveis.

Vi oppfordrer til å dele søknaden med samarbeidende part(er) før den sendes inn. Du kan sende søknaden som et pdf-vedlegg i Dele søknad.

Neste søknadsrunde er våren 2019.

Hva ser juryen etter?

Juryen ser etter prosjekter som viser hvordan design og arkitektur har bidratt til nyskapende resultater. Prosjektet skal svare til faglige kvaliteter som form og funksjon. Juryen vil også vurdere hvilken verdi resultatet av prosjektet kan ha for samfunnet, økonomi og/eller miljøet.

Blant mottakerne av DOGA-merket nominerer juryen prosjekter som viser til høy nyskaping innen samfunnet, økonomi og/eller miljøet til å motta DOGA Hedersmerket.

Hvem kan søke?

  • Alle norske virksomheter som har tatt i brukt arkitektur- og/eller designkompetanse i et prosjekt, både i næringslivet og offentlig sektor.
  • En eller begge parter av søkerne skal være norske og ha norsk organisasjonsnummer.
  • Prosjektet skal være realisert/ lansert og tilgjengelig i markedet før prisutdelingen, 8. november 2018.
  • Prosjektet må være i henhold til norske lover og ikke være involvert i en tvist.
  • Er du student eller nyetablert designer eller arkitekt kan du søke DOGA-merket nykommer.

Konfidensialitet

Søknadene vil behandles konfidensielt. Se våre habilitetsregler her.

DOGA utnevner juryen etter innspill fra fagorganisasjonene og det stilles høye krav til jurymedlemmenes faglige kompetanse og erfaringsområder. Hver jury skal også ha en representant fra næringslivet eller offentlig sektor.

Hva koster det å søke?

Det koster kr 1500 eks. mva per prosjekt å søke DOGA-merket for design og arkitektur. 

Har du spørsmål?

Thea Mehl
Prosjektleder DOGAs priser
tm@doga.no
(+47) 41 30 98 19