Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

DOGA-merket for design og arkitektur

DOGA-merket for design og arkitektur er DOGAs anerkjennelse til norske virksomheter og utøvere som utmerker seg gjennom fremragende bruk av design og/eller arkitektur.

Vi ser etter prosjekter der oppdragsgivere og utøvere har jobbet sammen for å skape gode landskap, byrom, bygg, interiør, produkter og tjenester. Prisen er et kvalitetsstempel for det beste av norsk design og arkitektur, og viser frem norsk kompetanse, løsninger og tjenester for et nasjonalt og internasjonalt publikum.

Årets søknadsfrist er 10. september 2019 og prisutdelingen vil finne sted på DOGA i januar 2020. 

Er du student eller nyetablert designer/arkitekt med et prosjekt du vil dele? Da kan du søke DOGA-merket Nykommer.

Hva ser juryen etter?

Juryen ser etter prosjekter som viser hvordan design og arkitektur har bidratt til nyskapende resultater. Prosjektet skal svare til faglige kvaliteter som form og funksjon. Juryen vil også vurdere hvilken verdi resultatet av prosjektet kan ha for samfunnet, økonomi og/eller miljøet.

Blant mottakerne av DOGA-merket nominerer juryen prosjekter som viser til høy nyskaping innen samfunnet, økonomi og/eller miljøet til å motta DOGA Hedersmerket.

Hvem kan søke?

  • Alle norske virksomheter som har tatt i brukt arkitektur- og/eller designkompetanse i et prosjekt, både i næringslivet og offentlig sektor.
  • En eller begge parter av søkerne skal være norske og ha norsk organisasjonsnummer.
  • Prosjektet skal være realisert/ lansert og tilgjengelig i markedet før prisutdelingen, januar 2020.
  • Prosjektet må være i henhold til norske lover og ikke være involvert i en tvist.
  • Er du student eller nyetablert designer eller arkitekt kan du søke DOGA-merket nykommer.

Konfidensialitet

Søknadene vil behandles konfidensielt. Se våre habilitetsregler her.

DOGA utnevner juryen etter innspill fra fagorganisasjonene og det stilles høye krav til jurymedlemmenes faglige kompetanse og erfaringsområder. Hver jury skal også ha en representant fra næringslivet eller offentlig sektor.

Hva koster det å søke?

Det koster kr 1500 eks. mva per prosjekt å søke DOGA-merket for design og arkitektur. 

Du kan lese mer og søke her

 

 

Spørsmål rundt temaet? Ta gjerne kontakt med: