Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

DOGA-merket for design og arkitektur

Den prestisjetunge utmerkelsen blir delt ut til Bertel O. Steen, EGGS Design og Scandinavian Design Group (SDG) torsdag ettermiddag på DOGA-dagen 2019 i Oslo.

– DOGA-merket løfter frem de beste prosjektene der design og arkitektur har bidratt til innovasjon og verdiskaping. Her ligger det mye samfunnsnyttig nyskaping til læring og inspirasjon for andre, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør i Design og arkitektur Norge (DOGA), påpeker at DOGA-merket er en av de mest prestisjefulle norske prisene som deles ut til design- og arkitekturprosjekter.

– Det er inspirerende å se hvordan en tidligere nokså traust bilbransje nå raskt posisjonerer seg for å ligge i forkant av samfunnsutviklingen. Her spiller tjenestedesign en viktig rolle i å skape gode kundeopplevelser i en endrende befolkning, sier han.

Skisse på startpakke
Bertel O. Steen har sammen med EGGS design utviklet en ny og enklere måte å leie å leie bil på. Nå får de DOGA-merket for design og arkitektur for løsningen.
Foto: EGGS DEsign

Samler bilholdet på ett sted

Der folk før i tiden hadde kjælenavn på bilen sin og gjerne brukte helgene til vask og mekking, går dagens transporttrender mot bildeling og langtidsleie. Denne utviklingen ville Bertel O. Steen være en del av. Derfor utviklet de Easly, en leasingløsning for privatkunder.

Easly er en svært forenklet måte å leie bil på, der også forsikring, service, årsavgift og andre tjenester er inkludert. Alt samles på en månedlig oversikt for kunden, som dermed slipper å forholde seg til en hel rekke ulike leverandører og avtaler.

Juryen er imponert over resultatet og fremhever den helhetlige tilnærmingen i tjenestedesignprosessen, der man har tenkt på alt fra visuell profil og navigasjon til forhandlertrening og informasjonsmateriell:

«Dette er et godt eksempel på hvordan tjenestedesign kan og bør brukes for å skape bedre kundeopplevelser. Her har SDG og EGGS samarbeidet med en modig og ambisiøs kunde med vilje og muskler til å utfordre sin egen bransje. Resultatet, Easly, fremstår som fremtidsrettet og smart, og ikke minst godt designet,» står det i jurykjennelsen.

Innovativ design og arkitektur

DOGA-merket, som tidligere het Merket for god design, deles ut årlig til norske arkitektur- og designprosjekter i forbindelse med DOGA-dagen. Utmerkelsen løfter fram virksomheter og utøvere som har samarbeidet om innovative prosjekter der design og arkitektur skaper samfunns-, miljømessige eller økonomiske verdier.

Årets DOGA-dagen har fått navnet «Stay Human», og byr foruten overrekkelse av utmerkelser og hederspris på et sterkt faglig program. Blant annet vil den anerkjente designeren Michael Bierut fra USA snakke om hvordan design kan redde verden, mens utviklingssjef på Træna, Moa Bjørnson, og en visjonær gründer og sauebonde på Stokkøya, Roar Svenning, skal diskutere hva store byer kan lære av små steder.

DOGA er stiftelse under Nærings- og fiskeridepartementet og en del av regjeringens virkemiddelapparat for økt innovasjon. DOGA er en pådriver for bærekraftig verdiskaping gjennom design og arkitektur og legger til rette for samarbeid mellom utøvere og virksomheter, eksperimentering med nye løsninger og formidling av innsikt og læring. 

Se flere pressemeldinger og bilder i vårt presserom.

Spørsmål rundt temaet? Ta gjerne kontakt med: