Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

DOGA-merket for design og arkitektur

E-post: post@doga.no

Telefon: 23 29 28 70

Adresse: Hausmanns gate 16
0182 OSLO

Torun Degnes er juryleder for det nye DOGA-merket, som erstatter Merket for god design. Hun har hatt ansvaret for å få over femti jurymedlemmer til å vurdere flere hundre innsendte bidrag og kåre verdige vinnere fra hele bredden av norsk design og arkitektur.

Krevende og gøy

– Ingen kategorier! Det er nettopp det som gjør DOGA-merket så spennende, sier Degnes og forteller om en hektisk, morsom og krevende juryprosess med høy faglig temperatur.

– Når vi kvitter oss med kategoriene, åpner vi merket for den utviklingen av fagene som til enhver tid pågår, og løfter selve designprosessen frem i lyset. Dette ser vi allerede i år, der flere prosjekter som kanskje ikke hadde funnet sin plass i tidligere kategorier, nå får den oppmerksomheten og hederen de fortjener. Dette er også skjerpende for jurymedlemmene, som må argumentere på en mer helhetlig måte. Jeg tror dette har vært forfriskende for både jurymedlemmene og prisen i seg selv.

Nødvendig endring

– Forandring fryder, heter det, men det er en sannhet med store modifikasjoner. Og når vi ikke ønsker å forandre noe, kaller vi det gjerne tradisjon og påberoper oss en slags endringsimmunitet. Dette er også noe Degnes har følt på i arbeidet med det nye merket. Derfor er hun opptatt av å presisere at DOGA-merket ikke er motivert av endring fordi de var «lei av» Merket for god design.

– Noen var nok litt skeptiske til det nye DOGA-merket – hva var galt med Merket for god design, liksom. Og til det er det bare å si at det var ingenting feil med det gamle merket, men det gjenspeilet ikke den utviklingen vi har sett de siste årene, forteller Degnes og legger til at det er flere likheter enn forskjeller mellom de to merkene.

– Merket for god design premierte også samarbeid mellom kunde og byrå, men vi mener dette er for snevert med tanke på dagens virkelighet. DOGA-merket handler ikke om et ønske om fornying alene, men er en reaksjon på et skifte i samfunnet når det gjelder både tempo og kompleksitet.

Nye tider krever nye samarbeidsformer

Det er ikke vanskelig å være enig i at verden har forandret seg radikalt de siste ti årene med tanke på hvilke muligheter og følgelig forventninger vi har til interaksjon og kommunikasjon. Det er ikke mer enn drøyt ti år siden Facebook så dagens lys og iPhone for alltid forandret hva vi tenkte på som en telefon. Dette har konsekvenser helt inn i de mest intime kroker av menneskelivet og, ikke minst, arbeidslivet. 

– Digitaliseringen påvirker livene våre i stor grad og gir oss helt andre og nye muligheter for tverrfaglig samarbeid, sier Degnes og fortsetter: – Disse mulighetene må vi bruke til å skape bærekraftige løsninger på de store samfunnsutfordringene vi står overfor. Derfor er det grunn til å være optimistisk når vi gjennom praksis ser hvordan design- og arkitekturfagene i fellesskap med øvrige prosjektmedlemmer og god strategisk ledelse bidrar til fremragende løsninger på komplekse problemstillinger. Det er disse forbildeprosjektene vi ser etter i vurderingen av alle bidragene.

Degnes er også opptatt av at DOGA kan og bør spille en aktiv rolle i denne utviklingen.

– Jeg mener DOGA må være en tydelig stemme og faglig ressurs for designere og arkitekter over hele Norge. Jeg tror et av fremtidens aller viktigste suksesskriterier for norske bedrifter er hvor godt de mestrer tverrfaglig samarbeid, og der viser praksis at design og arkitektur har mye å bidra med, forteller hun.

– Juryeringen av årets DOGA-merke bekreftet i alle fall hvilke naturlige og kraftfulle koblinger som oppstår når etablerte siloer rives og ulike fag samarbeider. Vi fikk mange aha-opplevelser underveis og er overbevist om at tverrfaglig vurdering av bidragene løfter frem de prosjektene der effekten av strategisk bruk av design og arkitektur har gitt størst effekt.

Jurylederens favoritt

Til slutt kommer det uunngåelige spørsmålet til en juryleder: Har du noen personlig favoritt?

Degnes ler og drar litt på det.

Som juryleder er jeg hundre prosent nøytral og upåvirkelig … Nei da, selvfølgelig er det noen bidrag som berører meg mer enn andre, og av alle bidragene vil jeg trekke frem …

Og der var klokken 17 og journalisten må dessverre gå, så han får ikke med seg navnet på kandidaten. Men det får vi kanskje vite på DOGA-dagen 15. november?