Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

DOGA-merket for design og arkitektur

E-post: post@doga.no

Telefon: 23 29 28 70

Adresse: Hausmanns gate 16
0182 OSLO

Utmerkelsene ble delt ut onsdag 15. november på DOGA. Her er hele listen over mottakerne.

– Mottakerne viser på forbilledlig vis hvordan design og arkitektur kan være en x-faktor for innovasjon, verdiskaping og bærekraft i privat og offentlig sektor, sier Trude Gomnæs Ugelstad, administrerende direktør i DOGA.

Kortreist laks i Oslo

Kan lakseoppdrett noensinne bli kortreist og bærekraftig? Ja, mener Anders Haagaas Grinde, og belønnes nå med DOGA-merket nykommer.

– Inspirert av grønne, urbane matauk har Grinde laget konseptet FISH. Dette beskriver et landbasert anlegg for lakseoppdrett som skal ligge på Grønlikaia i Oslo, i buffersonen mellom den planlagte fjordbyen og byens siste industrihavn.

Anlegget inneholder alle produksjonsfaser, fra klekkeri til slakteri, og er skalert for å kunne tilfredsstille byens årlige konsum av laks.

I sin vurdering skriver juryen at de virkelig håper prosjektet til Grinde kommer til å lykkes:

Her er det mange gode ting å trekke frem: besøkssenteret, som vil være med på å gjøre lakseproduksjon transparent og spennende, arkitekturen, som overbeviser i sin ambisjon om å bli en egen attraksjon, og den miljømessige dimensjonen med kortreist mat og smittefri produksjon. Dette er rett og slett overbevisende og veldig spennende,» står det i jurykjennelsen.

Kart over Grønlikaia
Anders Haagaas Grinde har fått DOGA-merket nykommer 2017 for oppdrettsprosjektet FISH. Foto: Einar Elton Jacobsen

Sjarmerende robotambassadør

Mange langtidssyke barn og unge strever med savnet etter en vanlig hverdag, der de kan snakke og leke med venner og delta i klassen. Derfor har den norske oppstartsbedriften No Isolation sammen med designbyrået Snø laget en robot som kan delta på barnets vegne. For dette arbeidet mottar de nå DOGA-merket 2017.

Roboten – som heter AV1 – styres av barnet via en app, og fungerer som barnets ambassadør. Juryen lot seg umiddelbart sjarmere:

«Juryen var til å begynne med litt uenige om AV1 så skummel ut, men den lille roboten sjarmerte oss etter hvert med sin genuine tilstedeværelse. AV1 skårer svært høyt på nyskaping, samfunn og økonomi, og forener form og funksjon på en overraskende måte. Juryen mener at AV1 også kan ha et stort kommersielt potensial, også internasjonalt,» står det i jurykjennelsen.

"AV1_front_group_work (1).jpg"
Roboten AV1 fungerer som ambassadør for barn som er langtidssyke. Nå har No Isolation og Snø fått DOGA-merket 2017. Foto: Snø

Bro mellom politikere og folket

Da Arbeiderpartiet skulle utvikle nytt partiprogram, ønsket de forslag, ideer og erfaringer fra vanlige folk – ikke bare fra politikere og eksperter. Netlife designet derfor en enkel og brukervennlig nettløsning hvor folk kunne sende inn, dele og stemme på forslag i forkant av partiets landsmøte våren 2017.

Juryen mener at Dittforslag.no er et flott eksempel på hvordan interaksjonsdesign kan brukes til å stimulere folk til å delta i demokratiske prosesser:

«Løsningen har potensielt stor samfunnsmessig betydning, fordi den reduserer avstanden mellom politikere og innbyggere, og kan tjene som inspirasjon for andre partier som ønsker å løfte frem politikken sin og komme i kontakt med velgerne. Tjenesten er også superenkel å ta i bruk, visuelt tiltalende og leder brukeren gjennom prosessen på en konstruktiv og dialogorientert måte, der brukeren selv må reflektere over sine standpunkter på vei frem til forslag,» står det i jurykjennelsen.

Forside dittforslag.no
Arbeiderpartiet og Netlife mottar DOGA-merket 2017 for Dittforslag.no. Foto: skjermdump

DOGA-merket, som inntil i fjor het Merket for god design, deles ut årlig til norske arkitektur- og designprosjekter. Utmerkelsen løfter fram virksomheter og utøvere som har samarbeidet om innovative prosjekter der design og arkitektur skaper samfunns-, miljømessige eller økonomiske verdier. DOGA-merket nykommer deles ut for å synliggjøre og løfte fram studenter og nyetablerte innen design- og arkitekturfeltene.

– I år mottok vi nesten 300 søknader til DOGA-merket samt en stor mengde søknader til nykommermerket. Årets mottakere er forbilder og gode bevis på hvor høyt nivå design- og arkitekturfagene holder i Norge, sier Thea Mehl, prosjektleder for DOGAs priser. 

Spørsmål rundt temaet? Ta gjerne kontakt med:

 • Caroline Olsson
  Rådgiver DOGAs priser (i permisjon)
  (+47) 91 62 46 12
  co@doga.no
 • Thea Mehl
  Seniorrådgiver DOGAs priser
  (+47) 41 30 98 19
  tm@doga.no