Torun Degnes

Torun Degnes

Hovedjuryleder Design, DOGA-merket for god design og arkitektur 2017

Sverre Høven

Hovedjuryleder Næringsliv, DOGA-merket for god design og arkitektur 2017

Jan Erik Rossow

Hovedjuryleder Arkitektur, DOGA-merket for god design og arkitektur 2017
Hege Mykkeltveit

Hege Mykkeltveit

Mathias Disen

Mathias Magnus Disen

Maria Sætre

Maria Sætre

Andreas Skilhagen

Andreas Skilhagen

Håkon Skramstad

Håkon Skramstad

Øyvind Ellingsen

Rainer Stange

Atle Tveit

Bjørnhild Steingrimsen.

Bjørnhild Hoveid Steingrimsen

Jan Svartsund

Christian Schnitler

Christian Schnitler

Guro Voss Gabrielsen

Benedicte Arentz

Sissel Kristin Hoel

Peter Løchstøer

Henrik Haugen

Henrik S. Haugan

Tone Barnung

Tone Barnung

Dagur Eggertsson

Morten Kaels

Hans Kristian Hegli

Hans Kristian Hegli

Cathrine Movold

Marius Andresen

Bjørn Viggo Ottem

Åshild Stav

Åshild Stav

Bård Helland

Kaja Misvær Kistorp

Runa Klock

Ole Kristian Vestbekken

Jeanette Nerlinger

Camilla Hansteen

Dagne Vaa

Jan Kristian Strømnes

Merete Gunnes

Robert Tandberg

Roger Sveian