Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Designdrevet innovasjonsprogram

E-post: post@doga.no

Telefon: 23 29 28 70

Adresse: Hausmanns gate 16
0182 OSLO

Gjennom DIP kan du søke økonomisk støtte til å involvere designere i idéfasen av et innovasjonsprosjekt. Hvis designere involveres tidlig er det større sjanse for å utvikle et produkt eller en tjeneste som er tilpasset brukerens faktiske behov.

Programmet ledes av DOGA i samarbeid med Norges forskningsråd og Innovasjon Norge. 

Årets søknadsfrist er 16. mai 2019.

Her har vi samlet alt du trenger å vite for å søke om støtte. 

Tidligere mottakere 

Siden 2009 har vi delt ut mer 69 millioner kroner til 164 forskjellige prosjekter innen alle typer bransjer og samfunnssektorer. 

La deg inspirere av prosjektene som fikk støtte i 2018, og les om hvordan: 

Ombrukt stål kan halvere byggekostnader

Snøhetta vil revolusjonere måten vi bruker plast på

Erfaringene skal deles 

For å videreformidle erfaringene fra tidligere prosjekter, jobber DOGA med å utvikle et læringsverktøy for deg som er intressert i å lære mer om designdrevet innovasjon og designtenkning.

Følg med på DOGA.no i tiden fremover! 

Søk om støtte

Søknadssidene for DIP-midler vil åpne på doga.no fra og med 3. mars 2019. Søknadsfrist er 16. mai 2019.

Spørsmål rundt temaet? Ta gjerne kontakt med:

 • Anne Elisabeth Bull
  Leder for satsingsområde Fremtidens produksjon
  (+47) 906 19 519
  aeb@doga.no
 • Celina Røstgård Flatner
  Rådgiver Fremtidens produksjon
  (+47) 401 03 552
  crf@doga.no