Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Transport og samferdsel

E-post: post@doga.no

Telefon: 23 29 28 70

Adresse: Hausmanns gate 16
0182 OSLO

Etterspørselen etter elbil er stor, og med det følger et behov for flere hurtigladere. SALTO Power så at hurtigladere på markedet var store, tunge og vanskelige å oppgradere. De var heller ikke brukervennlige, og var dårlig beskyttet mot det nordiske klimaet. Enkelte hadde bare en levetid på to år før de burde erstattes. Hensikten med dette DIP-prosjektet var derfor å utvikle en mer gjennomtenkt hurtiglader med en identitet og funksjonalitet som er tilpasset fremtidens elbiler.

Utfordring

SALTO Power vil være innovative både når det gjelder interaksjonsdesign, brukergrensesnitt og tekniske funksjoner. De ønsket å lage et produkt med stor nyhetsverdi på markedet. Utfordringen var at hurtigladere fortsatt er et nytt konsept for mange. Det ligger ingen historie eller kultur til grunn for hvordan et slikt produkt skal fungere.

Prosess

>I et DIP-prosjekt må brukerne involveres i utviklingen, og designere må være med helt fra start. SALTO Power utførte brukerstudier hvor de snakket med elbilforum, eiere og produsenter. AHO bidro med prosjektoppfølging og workshops. Siden hurtigladere er et relativt nytt konsept for mange, ble det gjort fremtidsstudier, hvor ulike scenarier for arkitektur og teknologi ble lagt frem. Kombinasjonen av disse studiene åpnet opp for å tenke helt nytt og innovativt, for både SALTO og designerne.

Under denne prosessen kom designerne og SALTO frem til at hurtigladerne burde ha så få operasjoner som mulig. Alle skal kunne forstå hvordan hurtigladeren fungerer.

Resultat

Løsningen ble en ny hurtiglader. Den nye hurtigladeren har fått smarte tilleggsfunksjoner, som skiller seg fra konkurrentenes produkter, og som alle elbileiere kan bruke. Prosjektet resulterte i et pilotanlegg med 6 ladeplasser og et mobilt kontor, laget av miljøvennlig, fornybare, og resirkulerte materialer. Kontoret skal være en testbase hvor observasjon, dialog med brukere og dokumentasjon vil gi grunnlag for videre utvikling. DIP-midlene gjorde det mulig å virkelig gå i dybden under analysefasen, som har vært helt avgjørende for sluttproduktet.

Spørsmål rundt temaet? Ta gjerne kontakt med:

  • Anne Elisabeth Bull
    Leder for satsingsområde Fremtidens produksjon
    (+47) 906 19 519
    aeb@doga.no