Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Transport og samferdsel

E-post: post@doga.no

Telefon: 23 29 28 70

Adresse: Hausmanns gate 16
0182 OSLO

Utfordring

Bysyklene er et svært populært tilbud. Parallelt med en økning i antall sykler, ønsket UIP å forbedre brukernes opplevelse av tjenesten og å øke tjenestens effekt på trafikkavvikling i Oslo. Man ønsket med andre ord å tenke nytt rundt hvordan bysykkel som delingskonsept best kan fungere, og løse utfordringer knyttet til tomme og fulle stativer. En bedre utnyttelse av syklene, bidrar til en bedre tjeneste for brukerne. Problemet oppstår nå mange brukere skal til eller fra samme sted på samme tidspunkt. Det resulterer i tomme eller overfylte stativer. I dette prosjektet jobbet UIP sammen med designere for å avdekke muligheter for forbedring av dagens tjeneste, og komme med konkrete løsningsforslag. 

Metoden

Designerne gjorde grundige brukerundersøkelser, og undersøkte også hvordan tilsvarende tjenester fungerte i New York og Tel Aviv. Undersøkelsene avdekket at tjenesten som UIP leverer er av høy kvalitet, sammenlignet med andre aktører.

I forkant hadde man en antakelse om at det var et stort problem for brukeren hvis det ikke var tilgjengelige sykler. Undersøkelsen avdekket imidlertid at det å komme med en sykkel til et fullt stativ, var et langt større problem. Hvis man ikke finner ledig sykkel, velger man annen transport, men hvis man ikke får levert fra seg sykkelen, så er man i en fastlåst situasjon.

Et annet sentralt funn, var hvor viktig forutsigbarhet er for opplevelsen av en god tjeneste. Man kan godt vente et par minutter, hvis man bare vet at det da kommer en sykkel. Usikkerheten rundt når det blir en sykkel tilgjengelig, gjør at brukeren velger andre transportmidler. 

Tre mennesker i et møterom. I bakgrunnene en tavle med gule, blå og grønne lapper med sort håndskrift. På bordet står en pc, kaffekopper, frukt og kaffekanne. To av personene sitter og skriver, den tredje ser inn i kameraet.
Gule lapper tapet opp på en hvit vegg. På lappene er det skrevet ulike forslag til hvordan bysykkeltjenesten kan bli bedre.
I dette DIP-prosjektet ville Urban Infrastructure Partner (UIP) bedre brukernes opplevelse av bysykkeltjenesten i Oslo.

Resultat

Gjennom brukerundersøkelser ble det identifisert tre mulighetsområder: En utvidet digital tjeneste, økt tilstedeværelse av tjenestens ansikt utad, og interne utbedringer. Det ble utarbeidet 11 ulike konsepter og løsninger, og det ble besluttet å jobbe videre med fire av disse: 

 • bedre forutsigbarhet for ledige sykler
 • deling av sykkel med andre brukere i nærheten
 • levering av sykkel når stativene er fulle
 • bedre oversikt og kontroll over hvor UIP bør legge innsatsen

Tjenesten ”Morgenfugler” er allerede satt i gang. Den løser problemet med fulle stativer. En ”morgenfugl” står nå og tar imot sykler på populære endedestinasjoner. For å unngå fulle stativer, tar morgenfuglen imot sykkelen og laster den direkte på henger. Ser man på de enkelte stativene, har løsningen f.eks. gitt en økning i antall turer på hele 105 prosent på Carl Berners plass nord, 71 prosent på Bankplassen og hele 85 prosent på Sagene bussholdeplass. 

Over hele anlegget har løsningen gitt en økning i antall turer i rushtiden på 14 prosent, og kundeopplevelsen av fulle og tomme stativer er vesentlig forbedret. Ved å videreutvikle flere konsepter fra DIP-prosjektet, forventer UIP å optimalisere anlegget og bruken av bysyklene i stadig større grad. Resultatet er mer tilfredse kunder, og en bedre utnyttelse av syklene. 

Spørsmål rundt temaet? Ta gjerne kontakt med:

 • Anne Elisabeth Bull
  Leder for satsingsområde Fremtidens produksjon
  (+47) 906 19 519
  aeb@doga.no