Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Transport og samferdsel

E-post: post@doga.no

Telefon: 23 29 28 70

Adresse: Hausmanns gate 16
0182 OSLO

For å lage en ny generasjon parkeringsautomater, ønsket NorTronic å lage et nytt frontdeksel. Frontdekselet skulle være nyskapende og brukervennlig for best mulig betjening og prosessering. Tanken var at moderne skjermer gjør det enklere å kommunisere og visualisere informasjon. Ved å bytte til skjermbaserte automater, ville de bli mer fleksible ved at informasjonen kan endres i løpet av døgnet dersom parkeringsbetingelsene endres.

Utfordring

I arbeidet med å utvikle frontdekselet, var det et spørsmål om NorTronics ønske om å bruke skjermer på parkeringsautomater faktisk ville medføre en forbedret brukeropplevelse. Derfor lå utfordringen i det å sikre at det ble utviklet en helhetlig skjermbasert løsning som ville resultere i gode brukeropplevelser for alle kunder. 

NorTronic tok i bruk brukerobservasjoner i utformingen av parkeringsautomatene for å få greie på brukerens behov.

Prosess

NorTronic jobbet sammen med Inventas for å designe en ny og innovativ løsning. De tok i bruk observasjon, intervju og workshops for å sikre inngående innsikt i hvordan parkeringsautomatene blir brukt, og hvordan opplevelsen kunne forbedres. Ut fra dette ble det utviklet løsningsforslag som passet for ulike brukergrupper – uansett utgangspunkt. 

NorTronic tok i bruk mange ulike verktøy for å involvere brukeren i prosjektet. Her er skisser som illustrerer brukeren som ønsker å møte "den hyggelige parkeringsautomaten". Foto: NorTronic

Resultat

Prosjektet ga NorTronic en klarere forståelse av hvilke muligheter de har for å skape ny skjerm til parkeringsautomater. Designmetodikken resulterte i inngående kunnskap om bruksmønsteret knyttet til parkeringsprosessen.

Med innsikten fra DIP-prosjektet ble det startet et tettere samarbeid med leverandøren av betalingsløsninger. Nøkkelaspektene fra prosjektet ble tatt videre, og resultatet skal etter planen komme på markedet i løpet av 2016.

Spørsmål rundt temaet? Ta gjerne kontakt med:

  • Anne Elisabeth Bull
    Leder for satsingsområde Fremtidens produksjon
    (+47) 906 19 519
    aeb@doga.no