Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Reiseliv

E-post: post@doga.no

Telefon: 23 29 28 70

Adresse: Hausmanns gate 16
0182 OSLO

Nordkapp er en sterk norsk merkevare innenfor reiseliv, men har i de senere årene ikke helt evnet å fornye seg og fremstå som den unike turistdestinasjonen stedet er.

Målet med dette DIP-prosjektet var å øke attraksjonskraften for Nordkapp. Kapp-destinasjonen skulle redesignes for å skape en helhetlig opplevelse for turistene som finner veien så langt nord. Arbeidet skulle involvere både reiselivsaktører og andre tjenesteytere i området. 

Utfordring

Nordkapp som destinasjon fremsto som fragmentert og uten en tydelig identitet.

Mange ulike aktører var involvert, men de jobbet hver for seg, uten å forholde seg til de besøkendes behov og forventinger til Nordkapp som en helhetsopplevelse. 

Nordkapp bygget en ny merkevareplattform som en del av prosjektet. Denne skulle gi en klarere forståelse av hva reisemålet skulle tilby.

Prosess

Et DIP-prosjekt forutsetter at brukerne involveres og at designere er med helt fra start. I dette prosjektet ble tjenestedesignere fra Designit hentet inn. For å ivareta brukerperspektivet, fikk Designit hjelp av Prologue, en leverandør av brukerstudier basert på etnografisk og samfunnsvitenskaplig metode. Innsiktsarbeidet ble konsentrert til lokalsamfunnet – innbyggere og næringsliv – og turistene. Du kan lese rapporten her. Funnene i innsikten dannet grunnlaget for den videre designstrategien. 

Å reise til Nordkapp er et veldig bevisst valg. Du kommer ikke hit ved en tilfeldighet.

Hentet fra prosjektpresentasjonen

Nordkapp byr på noen av de mest eksotiske naturopplevelsene i verden. Foto: Adobe Stock
Tilknytningen til havet og det å ankomme Nordkapp via sjøveien ble sentralt i DIP-prosjektet. Foto: Adobe Stock

Resultat

Prosjektet resulterte i en mer helhetlig tilnærming til Nordkapp som destinasjon og la grunnlaget for å bygge en felles merkevare. Ideene og innsiktene som kom frem i prosjektet er nå et styringsverktøy for alle aktørene som er involvert, noe som gjør det enklere for dem å utvikle tjenester og produkter som bygger opp under merkevaren. 

Det er utviklet fire konsepter for en helhetlig reiseopplevelse:

 • Spor mot nord: Markeringer i veibanene for å underbygge følelsen av å fysisk krysse breddegraden 71 grader nord.
 • Travellers point: Et utstillingsvindu og en velkomst til Nordkapp. Stedet vil inspirere, forføre og forberede de reisende på hva som venter dem.
 • The Alley Walk: The Alley Walk forbinder indre havn i Honningsvåg og Hurtigrutekaia med bussholdeplassen og cruisebåtkaia. Gatene er det første møtet med Nordkapp og Honningsvåg for alle som kommer sjøveien.
 • North Cape Connect: Konseptet etablerer øyas seks hovedattraksjoner – Honningsvåg, Kamøyvær, Skarsvåg, Nordkapplatået, Gjesvær og Nordvågen – med ulike løsninger til hvordan attraksjonene kan kobles, så de oppleves som en helhet.

Spørsmål rundt temaet? Ta gjerne kontakt med:

 • Anne Elisabeth Bull
  Leder for satsingsområde Fremtidens produksjon
  (+47) 906 19 519
  aeb@doga.no