Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Matproduksjon

E-post: post@doga.no

Telefon: 23 29 28 70

Adresse: Hausmanns gate 16
0182 OSLO

I Norge blir det produsert ca 2000 tonn oppdrettskveite hvert år. Sogn Aqua i Bjordal, Sogn og Fjordane har bygget et bærekraftig og miljøvennlig oppdrettsanlegg for kveite hvor fisken stortrives.

Utfordring

Men det er ulovlig å utføre slakt på oppdrettsanlegget. Derfor har Sogn Aqua måttet frakte den levende fisken til et annet anlegg. Kveita er en stor fisk som er vanskelig å håndtere, og slakteanlegget manglet egnet håndterings- og avlivingsutstyr. Under slakt opplevde kveita unødvendig stress, noe man merket på kvaliteten av kjøttet.

Les mer om metoden og prosessen i et DIP-prosjekt her.

Prosess

Med DIP-midler kunne Sogn Aqua hyre inn design- og kommunikasjonsbyrået Maritime Colours til å utvikle en bedre slaktemetode. Maritime Colours gjennomførte intervjuer av brukerne – som i stor grad er oppdretterne selv. De tok også kontakt med markedet og snakket med forbrukere og forskere, for å få et innblikk i kveitas liv og anatomi.

Mann slakter kveite under en grønn presenning
Manuell kveiteslakt slik det ble gjennomført før DIP-prosjektet ble satt i gang. Foto: Sogn Aqua

Etter å ha sett på mange ulike løsninger, bestemte Sogn Aqua seg for at de ikke ville gå på kompromiss med dyrevelferd. De så på muligheter for å få tillatelse til å avlive på stedet. Parallelt jobbet designerne med å lage en mobil løsning. Ideene begynte å ta form og ble fortløpende drøftet med forbrukere og forskermiljøet.

Designerne hadde store mengder informasjon å bearbeide i prosjektet. Her et utsnitt av noen av notatene som ble tatt under idefasen. Foto: Sogn Aqua

Resultat

DIP-prosjektet resulterte i at Sogn Aqua og Maritime Colours designet en mobil og spesialtilpasset tilhenger for avliving. De bygget en modell for prøveslakt hvor Mattilsynet var med for å inspisere. Modellen bestod av et bord hvor fisken ble slått i hjel, og et kar hvor den forblødde. Fisken ble så transportert videre til foredling. Mattilsynet godkjente løsningen mot at Sogn Aqua jobbet videre med løsninger for bedøving.

Ikke bare har dette prosjektet vært nyttig for Sogn Aqua. Hele kveitenæringen har dratt nytte av denne utviklingen. Og fordi fisken skånes for unødvendig stress er kvaliteten på kjøttet nå så god at Sogn Aqua har fått innpass i et nytt marked, nemlig restaurantbransjen.

Spørsmål rundt temaet? Ta gjerne kontakt med:

  • Anne Elisabeth Bull
    Leder for satsingsområde Fremtidens produksjon
    (+47) 906 19 519
    aeb@doga.no