Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Maritim og offshore

E-post: post@doga.no

Telefon: 23 29 28 70

Adresse: Hausmanns gate 16
0182 OSLO

Ulstein Group er en skipsprodusent som er kjent for sitt eksteriørdesign på avanserte offshoreskip. Nå ville skipsprodusenten heve ambisjonsnivået, og bli ledende på neste generasjons skipsbroer. Med DIP-midler startet de et prosjekt som skulle se forbi dagens løsninger, og utvikle et nytt helhetlig brokonsept basert på moderne brukerbehov, ny teknologi og fremtidige markedsmuligheter.

Utfordring

Skipsbroen er et svært komplekst system med en stor mengde utstyr, som skal håndteres av mannskapet i krevende situasjoner. Det var derfor en utfordring for designerne å samle inn data, for å kunne lage et helt nytt konsept. I tillegg var det en rekke forskjellige aktører involvert i prosjektet, så de måtte finne en metode som inkluderte alle i prosessen.

Prosess

AHO var involvert i prosjektet fra starten av. To designere reiste ut på et skip for å gjennomføre observasjoner og intervjuer med store deler av mannskapet. Det resulterte i en omfattende og systematisk kartlegging av broens funksjoner. Funnene de gjorde ble bearbeidet under workshops med både designerne, brukere og eksperter. Det er et stort antall aktører som må samarbeide for å utvikle en bro. For at dette skulle gå sømløst, benyttet de metodikk fra systemorientert design. Det vil si at de inkluderte systemene rundt produktet, for å danne et helhetlig bilde av det de skulle endre på.

Tidlig i prosjektet ble det også gjort en studie i fremtidig teknologi, hvor de lot seg inspirere av bil- og flyindustrien. Dataene ble samlet og sammenlignet med behovene som kom fram under intervjuene av brukerne.

Selve designet ble utført av 4 industri- og interaksjonsdesignere, som gjorde et omfattende skissearbeid hvor de testet ut mange ulike konsepter. Skissearbeidet innebar tegninger, mock up-modeller og digital modellering. Underveis ble de korrigert med innspill fra brukerne.

Resultat

Designerne leverte et brokonsept hvor både eksteriør, interiør og programvare virker i harmoni, og er basert på behov i offshorevirksomheten. Broen ble utstyrt med nye arbeidskonsoller, som støttet nye integrasjonsprinsipper, nye møbler spesialtilpasset marin bruk og nytt grafisk grensesnitt. For Ulstein har dette prosjektet virkelig vært en døråpner. Som direkte resultat av DIP-prosjektet, ble det startet et større forskningsprosjekt mellom Ulstein Power and Control, Kwant Controllers, Arkitektur- og designhøgskolen, og det som da het Høgskolen i Ålesund, men som nå er en del av NTNU. Hensikten er å videreutvikle designdrevet innovasjon.

Spørsmål rundt temaet? Ta gjerne kontakt med:

  • Anne Elisabeth Bull
    Leder for satsingsområde Fremtidens produksjon
    (+47) 906 19 519
    aeb@doga.no