Hovedmeny og hjelpeverktøy

Design og arkitektur Norge

Maritim og offshore

E-post: post@doga.no

Telefon: 23 29 28 70

Adresse: Hausmanns gate 16
0182 OSLO

ABB tilbyr løsninger for digitalt industrielt utstyr og systemer, og jobber for å øke effektiviteten, sikkerheten og produktiviteten innen energiforsyning, industri, transport og infrastruktur.

Utfordring

Med dagens teknologi kan man sitte på et kontor langt unna anleggene og følge sanntidsdata fra produksjonen. Men de store datamengdene og komplekse informasjonsprosessene gjør det til en utfordring å overvåke informasjonsstrømmen. Informasjonen ligger ofte spredt utover ulike applikasjoner, noe som gjør det vanskelig å få et korrekt inntrykk av hvordan anleggene driftes. Brukernes hverdag er komplisert og krevende – derfor ville ABB finne en måte å forenkle deres hverdag.

Prosess

For dette prosjektet valgte ABB å gjøre brukerstudier på interne aktører. DIP-prosjektet vekket stor interesse internt, og flere avdelinger ønsket å bidra til å lage ny applikasjonsportefølje. Totalt 16 personer med ulike roller i ABB ble intervjuet, og det ble gjort nyttige funn for videre utvikling av porteføljen. For eksempel kan applikasjonenes kjernefunksjonalitet sees i sammenheng med hverandre. Under workshops ble ideer utviklet i samarbeid med designere og tekniske eksperter, og de lagde eksempler på grafisk grensesnitt som ble testet på brukerne i ABB.

Resultat

Det nye konseptet som ABB gikk videre med, var tilpasset brukernes arbeidsflyt og hadde stort potensial til å forenkle deres hverdag. I det nye systemet lå all informasjonen brukerne hadde behov for, samlet på ett sted – i motsetning til før da det lå fordelt på forskjellige applikasjoner. DIP-prosjektet har vært en døråpner for bruk av designmetodikk i en ellers konservativ bransje. ABB har besluttet å videreutvikle applikasjonsporteføljen basert på de anbefalingene som kom fram under prosjektet.

Spørsmål rundt temaet? Ta gjerne kontakt med:

  • Anne Elisabeth Bull
    Leder for satsingsområde Fremtidens produksjon
    (+47) 906 19 519
    aeb@doga.no